Pokalbis

Daugiausia žavesio ir gyvumo bendravimui teikia pokalbis.

Bendro pokalbio temą lemia daugelis priežasčių: žmonių susibūrimo pretekstas, pašnekovų kultūrinis lygis, jų interesų sutapimas. Suprantama, kuo žmogus labiau išsilavinęs, tuo su juo įdomiau kalbėtis. Didelio intelekto žmonių pokalbis gali teikti malonumą ne tik jiems patiems, bet ir šalia esantiems klausytojams.

Pokalbio tema pagal galimybes turi būti įdomi visiems dalyviams. Mažai pažįstamiems žmonėms bus išmintinga pradėti kalbą apie kino filmą, spektaklį, koncertą, parodą ar kurio nors meno veikėjo gastroles. Įdomu kalbėtis apie perskaitytą knygą, o tai savo ruožtu gali iškelti naujų temų ir minčių. Paprastai visus patraukia aktualūs politiniai įvykiai ir tokios problemos, kaip mokslo laimėjimai, nauji atradimai ir išradimai, literatūros naujienos ir t. t. Didelėje kompanijoje nereikia leistis į specialius mokslo klausimus.

Kur apie ką kalbėti?

Reikia skaitytis su pašnekovu, taip pat atsižvelgti į vietą, kurioje esate, ir aplinkinių nuotaiką. Pavyzdžiui, žmogui, kuris gėrisi saulėlydžiu, nekalbama apie savo darbo planus, o apmąstančiam darbo planą — apie vakarykštį pobūvį. Draugijoje arba girdint trečiam asmeniui, nesiguodžiama savo širdies reikalais ar namų barniais, nes pašnekovas gali nejaukiai pasijusti. Paslaptys ir patikėtos žinios niekam nepasakojamos.

Draugijoje reikia vengti baisių istorijų ir apskritai visko, kas gali sukelti skaudžius prisiminimus ir liūdną nuotaiką.

Prie ligonio nekalbama apie mirtį, jam nesakoma, kad blogai atrodąs, atvirkščiai, stengiamasi pakelti jo nuotaiką.

Kelionėje, ypač skrendant, nepasakojama apie lėktuvų katastrofas. Tai gali daryti tik cinikas, kuriam kitų nervinė įtampa teikia pasitenkinimą.

Prie stalo nekalbama apie tai, kas gali sugadinti apetitą arba valgymo malonumą. Ant stalo esantis maistas nekritikuojamas ir smerkiamai netyrinėjamas. O pagyrę valgius, suteiksite šeimininkei malonumą.

Pokalbio metu netinka rodyti smalsumą. Atkakliai brautis į kitų intymius reikalus — nemandagu ir netaktiška.

Nepriimta klausti moters amžiaus. Dar nemandagiau šaipytis iš kai kurių moterų nenoro pasisakyti savo amžių.

Daugelis mano, jog draugijoje netinka kalbėti apie darbą. O vis dėlto, jeigu daugumai susirinkusiųjų pokalbis apie darbą yra įdomus, nėra nieko smerktina, kai dalijamasi mintimis tam tikrais klausimais, suprantama, jeigu toks pokalbis nėra labai siauras ir nevirsta kažkieno paskaita.

Ar galima kalbėti apie bendrus pažįstamus? Kol pokalbio tonas korektiškas — žinoma. Kiekvienas turi pats jausti, kur baigiasi psichologinis domėjimasis žmogumi ir kur prasideda liežuvavimas, o dar blogiau — šmeižimas.

Ironiškas šypsnys, daugiareikšmis žvilgsnis, dviprasmiška replika kieno nors adresu dažnai žeidžia žmogų labiau, negu bet koks atviras plūdimas, kuriam paprastai neteikiama daug reikšmės.

Sąmojis ar anekdotas, pasakyti laiku, visiškai dera, tačiau tam reikia gero skonio, išmanymo ir mokėjimo pasakoti. Kompanijoje neleistinos vulgarybės, nesvarbu, kokiu būdu pasakytos.

Komplimentas.

Nuoširdūs, neperdėti komplimentai visada yra malonūs ir teikia džiaugsmą. Perdėtas meilikavimas atstumia ir net gali būti suprastas kaip įžeidimas ar pajuoka. Komplimentams reikia ypatingo takto. Būna atvejų, kai nepasakyti komplimento yra tiesiog nemandagu, pavyzdžiui, taip atsitiks, jei nesugebėsite įvertinti šeimininkės su meile pagamintų patiekalų ar kitų jums skiriamo dėmesio požymių.

 

563 žodžiai (Skaitysite 3 min.)
  10 - 19 balsai (-ų)
Komentarai

Tavo komentaras