Jūrės

(Žaidžia 12—25 asmenys)

Trobos viduryje sustato dvi eiles kėdžių ir suduria jas nugaromis. Kėdžių turi būti viena mažiau negu žaidėjų. Visi susėda, tiktai vienas, pasivadinęs „jūrėmis", pradeda žaidimą. Kiekvienas išsirenka vardą kokios nors žuvies: lydžio, kuojos, karoso, ešerio, vijūno ir t.t. Jūrės bėgioja aplink kėdes, pašaukia tai vieną, tai antrą žuvį, ir ši privalo tuojau atsistoti, sekti paskui jūres ir mėgdžiot visus jų darbus. Kai jūrės taria; „Vėjas atsigrįžo", tada visi atgrįžia galvas. Kai tik jūrės sušuks: „Jūrės nurimo", tada visi skubinasi atsisėsti. Kas netenka vietos, užmoka fantą ir tampa jūrėmis.

Arba vedėjas pasivadina ponia viršaitiene, o žaidėjai — įvairiausiais tarnais. „Viršaitienė" tą pati daro ką ir ,,jūrės". Kai sušunka: „Ponia viršaitiene atvažiavo!", visi sėdasi. Likęs be vietos duoda fantą.

Kaip išsipirkti fantus aprašymą rasite: Fantų išpirkimas

203 žodžiai (Skaitysite 1 min.)
  10 - 14 balsai (-ų)
Komentarai

Tavo komentaras


MENIU