Ežys

Kartą ėjau mūsų upelio pakrante ir pakrūmėje pastebėjau ežį; jis irgi pastebėjo mane, susitraukė ir sušniupsėjo: tuk tuk tuk. Buvo labai panašu, tartum toli būtų važiavęs automobilis. Aš palytėjau jį bato galiuku; jis baisiai prunkštelėjo ir smeigė savo spygliais į batą.

— A, tai tu šitaip su manimi! — tariau aš. Ir bato galiuku nustūmiau jį į upelį.

Ežys akimirksniu išsitiesė vandenyje ir plaukia sau į kraštą kaip kiaulytė, tiktai vietoje šerių ant nugaros stirkso spygliai. Aš paėmiau lazdelę, įsiritau ja ežį į skrybėlę ir nusinešiau namo.

Pas mane buvo aibė pelių: aš buvau girdėjęs — ežiukas peliaująs, ir nusprendžiau: tegu jis gyvena ir gaudo peles.

Padėjau šitą dygų grumstelį viduaslyje ir sėdausi rašyti, o viena akim vis žiūriu į ežį. Neilgai jis tegulėjo nejudėdamas: kai tiktai aptilau prie stalo, ežiukas išsitiesė, apsidairė, pašmižinėjo šen ir ten, galop išsirinko vietą po lova ir visai nutilo.

Kai sutemo, užsižiebiau lempą ir — še tau! — ežiukas išnėrė iš palovės. Jis, žinoma, pamanė, kad lempa — miške užtekėjęs mėnulis; mėnesienoje ežiai mėgsta bėgioti miškų laukymėlėmis. Taigi jis pasileido lakstyti po kambarį, įsivaizduodamas, kad tai miško laukymėlė.

Perskaitęs laikraštį, numečiau jį ant grindų, nuėjau į lovą, atsiguliau ir užmigau.

Aš visuomet miegu budriai. Girdžiu — mano kambaryje kažin koks šlamesys. Brūkštelėjau degtuką, užsižiebiau žvakę ir tiktai pastebėjau, kaip ežys šmurkštelėjo po lova. O laikraštis buvo nublokštas nebe palei stalą, o vidury kambario. Taip aš palikau žvakę bežibančią ir pats nemiegu, galvodamas: „Kam čia ežiukui būtų prireikę laikraščio?" Netrukus mano

kampininkas išnėrė iš palovės — ir tiesiai prie laikraščio, ėmė suktis šalia jo, šiugždėjo, šiugždėjo, ir pagaliau sumetė, ką daryti: užsismeigė kažkaip ant spyglių kampelį ir nusitempė jį, milžinišką, į kertę.

Dabar aš supratau: laikraščio jam būta kaip kad miške sausos lapijos, jis tempėsi jį gūžtai. Ir iš tiesų: netrukus ežys visas apsivyturiavo laikraščiu ir pasidarė iš jo tikrą gūžtą. Pabaigęs šitą svarbų darbą, jis išėjo iš savo būsto ir sustojo prieš- lovą, stebėdamas žvakę — mėnulį.

Aš ir klausiu:

—     Ko tau dar reikia?

Ežiukas neišsigando.

—      Ar nori gerti?

Aš atsikėliau. Ežiukas nesprunka. Paėmiau lėkštę, padėjau ant grindų, atnešiau kibirą vandens ir čia pilu vandenį į lėkštę, čia vėl išpilu į kibirą ir taip pliuškenu, tartum upelis čiurlentų.

—      Gerk,— sakau galų gale.

Jis ir ėmė lakti.

Ežys atsigėrė, aš sakau:

—      Eime gulti.

Atsiguliau ir užpūčiau žvakę.

Tiesiog nežinau, kiek miegojau, tiktai girdžiu: vėl mano kambaryje darbuojamasi. Žiebiu žvakę — ir ką gi jūs manote? Ežiukas bebėgąs per kambarį, ir ant jo spyglių obuolys. Nunėrė į gūžtą, padėjo jį tenai ir bėga į kampelį kito, o kampe stovėjo maišas su obuoliais ir parvirto. Štai ežys pribėgo, susirietė šalia obuolių, prisispaudė ir vėl bėga į gūžtą kitu obuoliu nešinas ant spyglių.

Tai mat ir įsikūrė pas mane ežiukas.

676 žodžiai (Skaitysite 4 min.)
M. Prišvinas
  10 - 17 balsai (-ų)
Komentarai

Komentarai

FelixRom Spalio 10 d.
Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically. The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays. A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success. Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes. A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field. Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.  
Terryinsed Spalio 3 d.
Writing doctoral dissertation is a prerequisite before a PhD degree conferred to you. It usually entails conducting some form of research. Dissertation writing is therefore not among the simplest form of writing you will come across. Dissertation writing process will normally begin by selecting of a topic or a concept. The topic should be on a relevant field and that which would lead to development of new knowledge in the field. While selecting a topic for dissertation writing, ensures that your topic is simple, realistic and attainable. After you have decided on a topic, you need to embark on writing a dissertation proposal. A dissertation proposal is a detailed work plan that provides specific details on how your dissertation project will be conducted. The proposal should contain; an introduction of the topic, the problem statement of your dissertation, objectives, research questions and hypothesis of your study and research methods you plan on using. A proposal in dissertation writing should also contain a literature review. A literature review is a detailed analysis of what other authors have said about your topic of study. The dissertation proposal should also include a work schedule and a budget plan for your dissertation project. After writing your proposal the next step is the collection and analysis of data. There are many approaches for collecting and analyzing data and the choice of these will dependent on the study. Then next is the actual dissertation writing. Dissertation papers should contain all those details included in the proposals. It should also encompass chapters that present the results and finding of the study. Dissertation writing should follow specific structure and style of formatting. This again will vary depending on your study type, institution or field of study. This process of dissertation writing consumes a lot of time and requires a lot of expertise and experience. These sometimes present a challenge to many students when it comes to dissertation writing. We are now providing dissertation writing services. We are offering dissertation papers for a variety of academic fields including; history, sciences, business, psychology and literature among many others. We have highly experienced writers who are also experts in dissertation writing. These dissertation writers are all PhD graduates who have years of practice in writing and have never disappointed when it comes to writing dissertation papers. Our writers will ensure that all the standards for your dissertation writing are adhered to. Though some standard requirement will vary from one dissertation papers to the other, there are some dissertation writing standard requirements that apply to all dissertation papers. One of them is the use of correct language, sentences, spelling and punctuations. Errors committed in such areas my completely alter what you intended to communicate in your dissertations. Another requirement is that your dissertation papers should be original and plagiarism free. To ensure that our papers remain 100 percent original and non-plagiarized we have instructed our writers to always start the writing process from scratch. We also scan all our papers using plagiarism checking software before we hand them over to our client. When you purchase our dissertation writing services, you receive papers that are guaranteed to satisfy your individual needs. This is because all our dissertation papers are custom written which ensures that we are able to adhere to our customers' concerns and focus in meeting their expectations. Our dissertation writing services are also available at affordable prices.
Lelandchoic Rugpjūčio 9 d.
301 Moved Permanently Click here>>>

Tavo komentaras


MENIU