Gražios pasakos

  10 - 23 balsai (-ų)
Gražios pasakos vaikams.

Kitą kartą gyveno trys paršiukai — trys broliai. Visi vieno ūgio, rubuiliai, rausvi, su vienodom, linksmai užsirietusiom uodegytėm.

Net jų vardai buvo panašūs: Nif Nifas, Nuf Nufas ir Naf Nafas.

Visą vasarą jie vartaliojosi po žolę, šildėsi prieš saulutę, lepinosi klanuose.

Bet va atėjo ruduo.

Saulė jau ne taip kaitriai šildė, ties nugeltusiu mišku kybojo pilki...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie didvyrius Pasakos apie draugystę Pasakos apie šeimą Rusų pasakos
Skaitysite 15 min.

Už laukų laukelių, už kalnų kalnelių, trisdešimtoj valstybėj, didžiuose puikiuose rūmuose gyveno karalius su karaliene. Daug jie visa ko turėjo, tik nedavė jiems Dievas vaikų, ir juodu liūdėjo.

Pagaliau įvyko, ko troško karaliai: jiems gimė duktė, ir tokia graži, kad nė pasaka apsakysi, nė raštu aprašysi.

Gimusios dukters garbei karalius iškėlė visai šaliai puotą....

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie meilę Pasakos prieš miegą
Skaitysite 7 min.

Buvo kartą maža miela mergaitė, ir kas tik ją pamatydavo, visi pamildavo, bet labiausiai mylėjo senelė – ji nebeįmanė nė ko jai beduoti. Kartą padovanojo raudono aksomo kepuraitę, o kad kepuraitė taip gražiai tiko, ir mergaitė nieko kito daugiau nenorėjo nešioti, tai ir vadino ją tik Raudonkepuraite. Vieną dieną motina sako jai:

– Še tau, mieloji, luistelis pyrago ir...

Pasakos Gražios pasakos
Skaitysite 7 min.

Šimtas zuikių Susirinko — Net žalia Girelė linko.

Pakalbėję, Pasitarę, Jie mokyklą Atidarė.

Ir zuikienė Nuo Vyžūnų Leido mokslan Savo sūnų.*

Zuikė Triūsė, Maudė, Prausė llgaūsį Ilgaausį.

Siuvo kelnes Ir liemenę,

O liemenėje — Kišenę.

Kepuraitę Jam uždėjo, Į mokyklą Palydėjo.

Jis — kuprinę Ant pečių Ir nurūko Takučiu.

Bėga zuikis....

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos Gražios pasakos Pamokančios pasakos
Skaitysite 3 min.

Viena moteris turėjo šešerių metų mergyte. Toji mergytė buvo tokia graži, jog visi, kas tiktai ją pamatydavo, gėrėjosi: plaukeliai balti kaip lineliai, akutės melsvos kaip žiedeliai. Labai ją mylėjo ir lepino mamytė, bet dar labiau sena bobutė, kuri gyveno gretimame kaime. Bobutė dovanojo jai raudoną kepuraitę, ir kai mergytė ją užsidėdavo, būdavo dar gražesnė. Ir...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos prieš miegą
Skaitysite 4 min.

Kažin kada, labai seniai, numirus tėvui, trys malūnininko sūnūs dalijos turtą. Vyresnysis sūnus pasiėmė malūną, antrasis asilą, o mažajam, Jonui, davė katiną: manykis, sako, gyvenk!

Sėdi Jonas susitraukęs, nuliūdęs ir kalba:

— Ką aš dabar veiksiu su tuo ūsočium? Katinas nors pelių paės, o man tai jau visai reikės badu mirti. Broliams gerai: vienas malūne mals, kitas...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie gyvūnus Stebuklinės pasakos
Skaitysite 8 min.

Kitą kartą, gyvendama Ciuriche, nuėjau į vieną krautuvę. Jos savininkas kaip tik gavo kažkur išeiti valandėlę, paprašęs mane palaukti. Man besėdint krautuvės kampe, įeina maža, gal kokių penkerių metų mergelė, švarutė ir raudonskruostė, kaip visi šveicarų vaikai, vienplaukė, su dailiai supintomis kaselėmis, su paprasta perkeline suknele ir prijuostėle; matyti,...

Pasakos Gražios pasakos Šatrijos Ragana
Skaitysite 2 min.

Buvo toks neturtingas sodietis. Sėdėjo jis kartą vakare prie krosnies ir kurstė ugnį, o pati verpė. Ir sako jis:

– Oi kaip liūdna, kad mes neturim vaikų! Tylu namie, niekas niekur nė krepšt, o pažiūrėk kitur – juokas, šėlsmas.

– Taip, – atsakė pati ir atsiduso, – turėtume bent vieną, kad ir mažučiuką, ne didesnį už nykštį, vis būtų šis tas, ir kaip mes jį mylėtume!

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie Dievą

Skaitysite 12 min.

Vieną rytą kalifas Ben Zaidas išjojo medžioti su būriu savo linksmų draugų. Jojant per girią, kalifas pamatė elnią ir ėmė vytis. Elnias labai greitai bėgo, kalifas vis vijo ir toli paliko savo draugus.

Netrukus elnias dingo kalifui iš akių, tada jis sustabdė arklį ir nulipo žemėn. Buvo graži saulėta diena, ir jis atsisėdo po medžiu. Jis buvo visas dulkinas, drabužį...

Pasakos Arabų pasakos Gražios pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie turtą
Skaitysite 7 min.

Nebeatmenu, kurioj valstybėj gyveno karalius su karaliene. Jie turėjo tokią gražią, tokią nuostabią dukrelę, kad jos gražumui apsakyti nė žodžių nebeužtenka. Karaliaus rūmai buvo visų puikiausi pasaulyje — pastatyti iš krištolinių plytų. Turtams nebuvo skaičiaus: visur auksas, sidabras ir deimantai blizgėjo. Karalienė buvo labai gera ir graži. Karalius neapsakomai ją...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie meilę Pasakos apie šeimą Stebuklinės pasakos
Skaitysite 14 min.

Haruno al Rašido laikais gyveno Bagdade jaunas auksakalys Asimas, iš savo rankų jis pats mito ir penėjo savo seną motiną. Kartą jis sėdėjo savo krautuvėlėj ir skaitė knygą, o pirkėjai nuolat varstė duris ir grožėjosi jo padirbtais daiktais. Kai popietės maldų metu krautuvėlė ištuštėjo, į vidų įėjo koks persas, apsižvalgė aplink ir paklausė, ką jis taip skaito....

Pasakos Arabų pasakos Gražios pasakos Pasakos apie Dievą Pasakos apie meilę Pasakos apie turtą
Skaitysite 39 min.

Galulauky, pamiškėje, mažoj sukrypusioj trobelėj gyveno su žmona kampininkas medkirtis. Juodu turėjo septynis sūnus, ir visi jie buvo dar labai maži. Kasmet miške darbo mažėjo, ir medkirčių gyvenimas ėjo sunkyn. Turto jie jokio neturėjo, o gyvulių jiems tebuvo — senas apspangęs šuo ir dar senesnė, visai liesa katė. Vaikai uždarbiauti dar negalėjo, taigi šeima dažnai ir be...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 12 min.
fPrisijungti su Facebook
arba

Jau narys? Prisijunk