Sugauta varlė

Mano mama su dėdiene šeštadienį prieš Sekmines nuėjo žvejot ežeran. Brenda brenda ir sugauna varlę. Sugauna kibiran. Ji kukt ir iššoko.

Eina kitan valksman - sugauna žuvų. Žiūri - jau didesnė varlė. Ir vėl iššoko. Užeina trečią valksmą,

kelia jau su žuvim ir pila kibiran - varlė didžiausia. Jau trečią kartą! Žino - prisiduoda. Tai kad suriks: - Eik tu skradžiai žemėn! - ir persižegnojo. Tada ji varrr vandenin kaip griausmas. Ir dar ilgai girdėjos. Tai jos bėgt namo.

 

104 žodžiai (Skaitysite 1 min.)
  10 - 12 balsai (-ų)
Komentarai

Tavo komentaras


MENIU