Janina Degutytė

Janinos Degutytės eilėraščiai.

Mūsų senas miškas
Rūmai dideli,
Čia gyvena eglės,
Ąžuolai žali...

Volungės dainuoja-
Klausosi ežiai,
Stirna su stirniukais
Ir balti beržai.

Kai kiškučiai šoka,
Juokiasi žolė
Ir katučių ploja
Žydinti gėlė.

O geniukai verkia —
Negali klausyt...
Vai lakštutė...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie pavasarį Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Saulele, dar neik namo!
Dar leiski mums linksmai pažaist.
Dar valandėlę palūkėk
Ant kalno — ties baltais beržais.

Dar šviesk, dar šviesk švilpėjui strazdui,
Banguojantiems rugių laukams,
Ir aukštai kriaušei, bitei pilkai,
Mažiems geriems ežių vaikams.

Saulele, dar neik...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Mirga žvaigždėm ir snaigėm
Žalios, palaukių eglytės.
Sidabro varpeliais aidi
Naujųjų metų rytas.

Paukščiams parneš dovanų
Saulę — raudoną uogą,
Kiškiams — šiltų kailinių,
Vaikams — saldainių ir juoko.

Spindi ledinis langas,
Briedžio ragais išrašytas.
Sidabro...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Kalėdų eilėraščiai Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.