Kazys Boruta

Šarkele varnele,
keli tavo vaikeliai?
Nežinau, neskaičiau,
jei tu nori—suskaityk
ir kitiems pasakyk:

Du namuos, du kapuos,
Du duoną raiko,
Du pinigus skaito.
Du sėja, du akėja,
du tvorą tveria,
du dirvonus aria.
Du guli, du kulia,
du grūdus paiso,
du ant stogo švaistos.
Du...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Kazys Boruta
Skaitysite 1 min.

Gale kaimo kitą kartą gyveno viena senė Stroliabobė ir turėjo vieną avelę. Tą avelę supančiojusi pakelėmis ganė, bet vieną kartą avelė išsipančiojo, peršoko per kelią ir nubėgo per ežią į dvaro lauką. Pamatė dvaro ponas ir liepė Stroliabobės avelę į dvarą nuvaryti ir...

Pasakos Kazys Boruta
Skaitysite 5 min.

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
išvažiavo žagarų,
parvažiavo be nagų.
Man bandelės nekepė,
kad ir kepė nedavė,
po varteliais pakišo,
žila kiaulė iškniso.

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
po varteliais pakišta,
šiaudų kūliu užkišta.
Tie varteliai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Kazys Boruta
Skaitysite 1 min.