Pasakos be galo

Ar paseksi man pasaką be galo? Linksmos pasakos be galo.

Jojo jojo du karaliai...

Du karaliai, du snaudaliai,

šlumšt j balą jie abudu,

Ir abudu atsibudo.

Atsibudo ir pirmiausia

Vienas kitą šitaip klausia:

Ką tu sapnavai?

O tu?!

Pasakoja jie kartu:

Jojo jojo du karaliai...

Pasakos Pasakos be galo
Skaitysite 1 min.

Į stiklo kalną aš lipu.

Man prakaitas pu pu, pu pu.

Viršūnė dar labai toli —

Suskilo klumpės pakely,

Ir pavargau,

Ir pailsau,

Bet traukiu dainą

Vienas sau:

— Į stiklo kalną aš lipu...

 

Pasakos Pasakos be galo
Skaitysite 1 min.

Ar pažįstat brolį Joną?

Nešė turgun girgitoną

Ir išmainė

Jį į Rainį,

O tą Rainį —

Į riestainį.

Tą riestainį apskritą

Iškeitė į adatą

Ir pradėjo pasaką:

— Ar pažįstat brolį Joną?.

Pasakos Pasakos be galo
Skaitysite 1 min.

Tai paseksiu pasaką:

Rijo vilkas ašaką,

Ašaka gerklėj įstrigo,

Vilkas ū ū ū! Suriko:

- Gerve,

Kišk š gerklę snapą,

Lauk ištrauk

Tą aštrų šapą,

Tai paseksiu pasaką...

Pasakos Pasakos be galo
Skaitysite 1 min.
MENIU