Eilėraščiai apie žiemą

Gražūs eilėraščiai apie žiemą vaikams.

Spindi tėviškės žiema,
Užsūpuota, supustyta.
Eglių kuorais apsupta,
Aukso tiltais nusagstyta.

Saulė bėga per pusnis,
Kiekvienoj pėdoj — po rožę.

Gulbėm plazdančiom baltom
Už eglyno pūgos ošia.

Rogėmislnučiuoš žiema
nuo didžiulio sniego kalno.
Mėlynu sparnu naktis
palytės tau...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria,
O jų šakelės žalios
Su sniego kepure.

Pirkutė
Baltu stogu —
Dengta
Švelnia vata...

Po stogu
Daug kiškiukų,
Stirnelė
Apsnigta...

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria.
Balta, šilta pirkelė
Su sniego...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Važiavo žiema ledo tiltu
Ir vežėsi pusmaišj miltų.

Ir džiaugėsi:
— Bus kaip iš rago
Sausainių, riestainių, pyrago!

Gulėsiu viena sau po uosiu
Ir valgysiu. Niekam neduosiu.

Užkliuvo jos ratai už vėjo,
Ir miltai visi išbyrėjo.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Rugelis tyliai snaudžia,
Paslėptas nuo speigų.
Rugelj žemė glaudžia,
Užklojusi sniegu.

Žemelei daigas rūpi.
Po žėrinčia šarma
Sūpuoja žemė rugį —
Kaip mylinti mama.

Miegoki, žiemkentėli,
Miegoki, čiūčia liū.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.
MENIU