Gražūs eilėraščiai

Gražūs eilėraščiai įvairių lietuvių ir kitų šalių autorių vaikams ir jų tėveliams.

Kuri gražiausia
Spalva gimtinės? —
Paklausiau mamą
Apsikabinęs.

Gal žirginėliai
Ant aukšto kranto.
Gal beržo kasos,
Kai upėn krenta?

O gal gražiausias
Linų melsvumas
Ar vakarinis
Giružės dūmas?

Gal surikiuotos
Rugelių gubos?
Gal sidabrinės
Žiemužės...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mano knygelės dar plonos,
Mėlynos, žalios, raudonos.
Daug piešinėlių dailių,
Paukščių, žvėrelių, gėlių.

Atbrenda vilkas per sniegą.
Kiškis pakrūmėje miega.
Bėgsiu tėvelio pašaukt:
Reikia tą vilką nušaut.

Vilkas baisus ir nedoras,
Didelis, piktas ir storas,

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Justinas Marcinkevičius
Skaitysite 1 min.

Jau pranašai linksmų dienų
Kas rytas lanko mus.
Ir vėjas — vėjas iš kalnų
Jau beldžias į namus.

Kvatoja vėjas—žino jis,
Kad juodi medžiai bus žali,—
Pro langus skverbias, pro duris:
— Pavasaris jau netoli!

— Ei, susirinkite visi!
Aš tuoj nupūsiu jums takus,—
Ir žaisite...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Saulele, dar neik namo!
Dar leiski mums linksmai pažaist.
Dar valandėlę palūkėk
Ant kalno — ties baltais beržais.

Dar šviesk, dar šviesk švilpėjui strazdui,
Banguojantiems rugių laukams,
Ir aukštai kriaušei, bitei pilkai,
Mažiems geriems ežių vaikams.

Saulele, dar neik...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Mirga žvaigždėm ir snaigėm
Žalios, palaukių eglytės.
Sidabro varpeliais aidi
Naujųjų metų rytas.

Paukščiams parneš dovanų
Saulę — raudoną uogą,
Kiškiams — šiltų kailinių,
Vaikams — saldainių ir juoko.

Spindi ledinis langas,
Briedžio ragais išrašytas.
Sidabro...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Kalėdų eilėraščiai Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Ačiū tau, Geguži,
Už padangę tyrą,
Už padangę taikią,
Už laukų gėles.

Ačiū už vaikystės
Ramų šviesų sapną,
Po žvaigždėtom skraistėm
Snaudžiančias girias.

Ačiū už šaltinių
Skaidrią žydrą versmę.
Ant darbščiųjų rankų
Saugiai mus laikai.

Už...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria,
O jų šakelės žalios
Su sniego kepure.

Pirkutė
Baltu stogu —
Dengta
Švelnia vata...

Po stogu
Daug kiškiukų,
Stirnelė
Apsnigta...

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria.
Balta, šilta pirkelė
Su sniego...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Jau sutirpo ledo tiltas!
Pa pa pa!—
Lietutis šiltas.
Pa pa pa!
Pavasarėlis!

Pa-pakalnėje
Prie balos
Ne gelsvi žąsiukai
Kalas,
O pu-pu-purienos —
Gėlės!

Iš raudono traktoriuko
Dūmų kamuoliai parūko,
Pa-pa-papsi
Po dirvoną...

Pa pa pa!
Pabusk, žemele!
Pasidžiauk...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Šarkele varnele,
keli tavo vaikeliai?
Nežinau, neskaičiau,
jei tu nori—suskaityk
ir kitiems pasakyk:

Du namuos, du kapuos,
Du duoną raiko,
Du pinigus skaito.
Du sėja, du akėja,
du tvorą tveria,
du dirvonus aria.
Du guli, du kulia,
du grūdus paiso,
du ant stogo švaistos.
Du...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Kazys Boruta
Skaitysite 1 min.

Prie melsvo šilo, prie melsvo šilo
Rymo nameliai, gražiai dažyti.

Rymo nameliai, gražiai dažyti.
Girgžda langinės, tulpėm kaišytos.

Girgžda langinės, tulpėm kaišytos,
Švyti už lango senelės akys.

Švyti už lango senelės akys,
Žiūri j taką, smėliu...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai Meilės eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Stovi gluosnis
Toks papuręs,—
Žydros balos,
Baltos burės.

Plauk, laiveli,
Plauk, laiveli,
Per saulėtą
Mano šalį

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Iš užgirio pilnas mėnulis antai
įspindo į langą gryčiutės,
šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia
Ar pirštais gudriais ant gryčiutės langų
Žvaigždelėmis verpaią audžia.

Pilnas rėtis trupinių.
/Dangus ir žvaigždės/

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.
MENIU