Kalifo Haruno Al Rašido nutikimai

Nuostabi nuotykių pasaka apie paprastų žmogelių laimę ir netikėtus turtus. Pilna pasaka su trijomis istorijomis.

Kartą kalifas Harunas al Rašidas išėjo su savo didžiuoju viziriu, persivilkę pirkliais, pasižvalgyti po Bagdado miestą, ką veikia žmonės. Eidami per Eufrato tiltą, jie patiko seną aklą elgetą, prašantį išmaldos. Kalifas išėmė iš kišenės ir įbruko jam į ranką auksinį pinigą,...

1 dalis
Skaitysite 3 min.

Aš gimiau Bagdade, nuo pat jaunystės jau turėjau nemažą tėvų paliktą turtą ir pradėjau prekiauti su įvairiais miestais.

Kartą buvau nukeliavęs į Basrą su aštuoniasdešimt kuprių, apkrautų visokiomis prekėmis. Pardavęs prekes, grįžau atgal. Grįždamas sutikau basą dervišą...

2 dalis
Skaitysite 10 min.

Toliau kalifas liepė jaunam vyrui apsakyti, kodėl jis jodamas taip nežmoniškai mušė savo kumelę. Tas papasakojo tokią istoriją.

— Viešpatie, aš vadinuosi Saidas Numanas, ir mano istorija tikrai nepaprasta. Aš vedžiau gražią moterį, vardu Aminą, jos keistas būdas padarė mane...

3 dalis
Skaitysite 5 min.

— Viešpatie, mano vardas yra Hasanas, o savo kaimynų esu paprastai vadinamas Virvininku, nes aš veju virves ir iš to gyvenu. Mane turtingą padarė mano du bičiuliai. Saadas ir Saadis. Ir aš noriu apsakyti, kaip tai atsitiko.

Saadas ir Saadis niekados negalėjo susitarti, kas daro žmogų...

4 dalis
Skaitysite 22 min.
MENIU