Eilėraščiai

Eilėraščiai ir pasakėčios vaikams. Pamokantys eilėraščiai. Lietuvių ir kitų tautybių autorių eilėraščiai. Čia rasite gražiausius eilėraščius mylimai mamai. Eilėraščiai apie pavasarį, rudenį, žiemą ar vasarą. Kalėdiniai eilėraščiai, kuriuos vaikai galės pasakyti Kalėdų seneliui. Trumpi vaikiški eilėraščiai. Lengvi, linksmi eilėraščiai vaikams. Prasmingi eilėraščiai. Velykiniai eilėraščiai ir kitom šventėms tinkami eilėraščiai. Taip pat gražiausi eilėraščiai mylimam tėčiui, mažieji galės gražiai ir linksmai pasveikinti savo tėvelius. Lengvi eilėraščiai, kuriuos vaikučiai greitai įsimins ir išmoks :)

Žali pušynėliai, beržynai,
Melsvi ežerai — ir arti, ir toli...
Prie Nemuno — mano tėvynė,
Dainų ir artojų šalis.

Palaukėm takeliai nubėga,
Kur supas ir šnara javai.
Kalneliuose protėviai miega
Ir kritę už laisvę tėvai.

Banguoja kaip marios ištvinę
Javų žaluma —...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Kuri gražiausia
Spalva gimtinės? —
Paklausiau mamą
Apsikabinęs.

Gal žirginėliai
Ant aukšto kranto.
Gal beržo kasos,
Kai upėn krenta?

O gal gražiausias
Linų melsvumas
Ar vakarinis
Giružės dūmas?

Gal surikiuotos
Rugelių gubos?
Gal sidabrinės
Žiemužės...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mūsų senas miškas
Rūmai dideli,
Čia gyvena eglės,
Ąžuolai žali...

Volungės dainuoja-
Klausosi ežiai,
Stirna su stirniukais
Ir balti beržai.

Kai kiškučiai šoka,
Juokiasi žolė
Ir katučių ploja
Žydinti gėlė.

O geniukai verkia —
Negali klausyt...
Vai lakštutė...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie pavasarį Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Du gaideliai,
Du gaideliai,
Baltus žirnius kūlė.

Dvi vištelės,
Dvi vištelės
Į malūną vežė.

Ožys malė,
Ožys malė,
Ožka pikliavojo,

O ši trečia ožkytėlė
Miltus nusijojo.

Musė maišė,
Musė maišė,
Uodas vandens nešė.

Saulė virė,
Saulė virė,
Mėnesėlis kepė.

...
Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Spindi tėviškės žiema,
Užsūpuota, supustyta.
Eglių kuorais apsupta,
Aukso tiltais nusagstyta.

Saulė bėga per pusnis,
Kiekvienoj pėdoj — po rožę.

Gulbėm plazdančiom baltom
Už eglyno pūgos ošia.

Rogėmislnučiuoš žiema
nuo didžiulio sniego kalno.
Mėlynu sparnu naktis
palytės tau...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Mano knygelės dar plonos,
Mėlynos, žalios, raudonos.
Daug piešinėlių dailių,
Paukščių, žvėrelių, gėlių.

Atbrenda vilkas per sniegą.
Kiškis pakrūmėje miega.
Bėgsiu tėvelio pašaukt:
Reikia tą vilką nušaut.

Vilkas baisus ir nedoras,
Didelis, piktas ir storas,

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Justinas Marcinkevičius
Skaitysite 1 min.

Paukščiuko gimtinę
Lizdu vadini,
žuvytės gimtinė —
Žaliam vandeny.

Žvėrelį vilioja
Miškai ar kalva...

Tau šneka
Gimtoji šalis
Lietuva:

— Aš upėm, upeliais
Žydrai sujuosta,
Man kojas skalauja
Jūružės puta.

Čia, mano pastogėj,
Miškai ir namai,
Ir miestai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Pipiriukas vaikas štai
tėvui sako aiškiai:
— Pasakyk man, kas gerai,—
kas blogai, paaiškink.

Viską pasakau vaikam,
tad manęs klausykit! —
Ką atsakė tėtis jam,
knygoj šioj skaitykit.

— Jei audra —braškės stogai,
jei — ledai, griaustinis,
vaikščioti tada blogai,
tai...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai Pasakėčios Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 2 min.

Tėti, tėti, būk šalia,

 Tėti tėti – visada.

 Apkabink, kai man sunku,

 Nuramink, kai aš liūdžiu.

 Pasakyti tau „myliu“

Man taip lengva ir smagu.

Žaisti su tavim patinka

 Krėsti pokštus mums taip linksma.

 Kai bus liūdna tau kada,

 Būsiu prie tavęs šalia,

 Ir žinok, kad tu brangus,

...

Eilėraščiai Eilėraščiai tėčiui
2014 m.

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro pasklido žiedai ant lankų
Vainikų eilė...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Augino saulutė
Laukinę aguoną.
Užrišo skarelę
Raudoną raudoną.

Skubėjo pro šalj
Vienplaukis berniūkštis,
Vienplaukis berniūkštis -
Padauža vėjūkštis.

Pamatė vėjūkštis
Mergytę aguoną,
Nutraukė skarelę
Raudoną raudoną.

Padauža vėjūkšti,
Nusuksiu tau...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Tėvynė — mūsų žemė.
Saulė. Miškas.

Tėvynė—iškilmingas obeliskas.

Tėvynė mus globoja.
Ir apsaugo

Visus vaikus, mamytę, šviesą, draugą.

Tėvynė — kur mes augam.
Kur mes gimę.

Ir akmenėlis, ir gėlė—Tėvynė.

Ir tie, kurie kadaise ją apgynė,
Ir aš, ir mes —

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Jau pranašai linksmų dienų
Kas rytas lanko mus.
Ir vėjas — vėjas iš kalnų
Jau beldžias į namus.

Kvatoja vėjas—žino jis,
Kad juodi medžiai bus žali,—
Pro langus skverbias, pro duris:
— Pavasaris jau netoli!

— Ei, susirinkite visi!
Aš tuoj nupūsiu jums takus,—
Ir žaisite...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kaip saulytė, kaip šviesi
Tu, mamyte, mums esi.
Tu ir šildai, ir šypsais
Meilės spinduliais šviesiais.

Daug ilgų tamsių naktų
žvaigždele žibėjai tu,
Prie lopšelio nemigai,
Mus mažus supai ilgai.

Mes užaugsim dideli,
Tau plaukeliai bus žili.
Iš širdelės kiekvienos

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Anzelmas Matutis
Skaitysite 1 min.

Po gimtinės
Ąžuolėliais,
Po šilkiniais
Jų šešėliais
Iš dainelių, iš dainų
Margą juostą aš pinu.

Ten, kur jūra,
Uždainuoju,
Bangos gūra
Man po kojų,
Ir žuvėdra balzgana
Skrenda lekia lyg daina.

Čia, kur Nemunas
Pro Kauną
Slėnius, žemumas
Skalauja,
čia,...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Tą šilą, apjuostą
Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,

Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę
Vadinam TĖVYNE.

 

Savo namų ir dūmai saldūs.
 

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Su aušra saulutė atsikėlė
Ir j darbą kibo iš pat ryto.
O pavargus saulė motinėlė
Pailsėt už miško nusirito.

Jeigu rasi ją kur nors prie šilo
Ar ant pievos patalėlio margo —
Tai nežadink: ji anksti pakilo,
švietė, švietė ir labai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Tai gražūs, labai žemaitėlių daiktai,
šuniukas suloja būdoj nepiktai.

Subliauna avis, kumeliukai jauni
Atžvengia, neliečia žolės tekini.

Žandais išpūstais stovi vėjas šiaurys,
Ir ūkia liūdnai pamary švyturys.

Ir šviečia daržely gera šypsena.
Tarp medžių žemučių močiutė...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Rudenėli,
Kaip gražu!

Va — geltoni,
Va —rudi!
Kaip kitus
Spalvot žadi?

Tuos, ant ąžuolo
Tenai,
Nudažykim
Mėlynai!

Kai spalvosi
Lapukus,
Imk
Ir mano pieštukus!

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Pailgam žaliam namely
Broliai žirniai puotą kelia.

Tai galvota sugalvota
Kelt žaliam namely puotą!

Žirniai žaidžia ir juokauja,
Nenurimsta, išdykauja.

Jie visai nebijo nieko,
Net paties baisiausio slieko.

Tiktai vieną gražią dieną
Neišlaikė žalios...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Tau vaikuti, dovanoju
Skambią skambią kalbą.
Lyg varpeliai,
Lyg žvangučiai
Jos žodeliai skamba.

Tau, vaikuti, dovanoju
Švelnią švelnią šneką.
Taip, kaip Nemunas,
Šešupė
Ja visi čia šneka.

Tau, vaikuti, dovanoju
Žodį šimtaaidj.
Su daina
Skambiausi žodžiai

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Kai iš darbo grįžta tėtis,
Pasitinka jį mama.
Jiedu pradeda kalbėtis,
O aš laukiu nelinksma.

-Tėti, imk mane ant kelių,-
Aš prašau prieidama.
-Tu nevarginki tėvelio,-
Man prikaišioja mama.

-Mama, leiski man ant kelių
Pasėdėt su tėveliu:
Aš nevarginu tėvelio,
Aš, mamyte, jį myliu.

...
Eilėraščiai Eilėraščiai tėčiui Kostas Kubilinskas
Skaitysite 1 min.

Saulele, dar neik namo!
Dar leiski mums linksmai pažaist.
Dar valandėlę palūkėk
Ant kalno — ties baltais beržais.

Dar šviesk, dar šviesk švilpėjui strazdui,
Banguojantiems rugių laukams,
Ir aukštai kriaušei, bitei pilkai,
Mažiems geriems ežių vaikams.

Saulele, dar neik...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Vos tik saulės spindulys
Nutirpdino šaltą sniegą,
Stai parskridęs vyturys
Kelia čiulbesiu mūs jėgą.

Nuo pat ryto,
Vos prašvito,
Jis per dieną
Vis tą vieną

Skelbia linksmą mums naujieną
čir vir vir pavasaris!

Paprasta ta jo daina,
Kas pavasarį girdėta,—
Bet...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Mirga žvaigždėm ir snaigėm
Žalios, palaukių eglytės.
Sidabro varpeliais aidi
Naujųjų metų rytas.

Paukščiams parneš dovanų
Saulę — raudoną uogą,
Kiškiams — šiltų kailinių,
Vaikams — saldainių ir juoko.

Spindi ledinis langas,
Briedžio ragais išrašytas.
Sidabro...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Kalėdų eilėraščiai Janina Degutytė
Skaitysite 1 min.

Ačiū tau, Geguži,
Už padangę tyrą,
Už padangę taikią,
Už laukų gėles.

Ačiū už vaikystės
Ramų šviesų sapną,
Po žvaigždėtom skraistėm
Snaudžiančias girias.

Ačiū už šaltinių
Skaidrią žydrą versmę.
Ant darbščiųjų rankų
Saugiai mus laikai.

Už...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Čia tokios mėlynos žibutės...
Čia mes atėjom su mama.
Taip gera gera čia pabūti:
Čia tokios mėlynos žibutės.

Čia pumpurėliai kaip akutės
Ir samanėlių šiluma...
Taip gera gera čia pabūti,
Čia mes atėjom su mama.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Eilėraščiai mamai Meilės eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria,
O jų šakelės žalios
Su sniego kepure.

Pirkutė
Baltu stogu —
Dengta
Švelnia vata...

Po stogu
Daug kiškiukų,
Stirnelė
Apsnigta...

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria.
Balta, šilta pirkelė
Su sniego...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Ir berniukai, ir mergytės

 Bėgo sveikinti mamytės.

 Ir pasakė man vaikučiai:

- Apkabinki mamą drūčiai!

 Ak, berniukai ir mergytės!

 Jie nežino, kad mamytės

 Aš pasiekti negaliu,

 Nors labai labai myliu...

- Paprašyk tu savo tėtį

Lig mamytės pakylėti, -

Pakuždėjo man senelė

Ir...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
2014 m.

Sučiulbo pragydo aukštai vieversiai
Artojai jau rengias į lauką.
Siūbuoja banguoja balti debesiai,
Lyg valtys ant Nemuno plauko.

Saulutė močiutė pakilo aukštai
Nuo pievų rasų sidabrinių,
Išsvaidė išsklaidė ji šviesą antai
Lig pat pakraščių vakarinių.

Raliuoja dūduoja...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Saulutė laižo lango stiklą,
Ant upės tirpdo ledą.
Sesutė ruošias j mokyklą,
Knygas j krepšį deda.

Pašoku greitai iš lovytės —
Ak, būčiau jau pamigus!
Velku lig durų jos krepšelį,
Prikrautą pilną knygų.

Paskui aš laukiu visą dieną,
Kol ji namo sugrįžta.
Labai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie mokyklą
Skaitysite 1 min.

Jau sutirpo ledo tiltas!
Pa pa pa!—
Lietutis šiltas.
Pa pa pa!
Pavasarėlis!

Pa-pakalnėje
Prie balos
Ne gelsvi žąsiukai
Kalas,
O pu-pu-purienos —
Gėlės!

Iš raudono traktoriuko
Dūmų kamuoliai parūko,
Pa-pa-papsi
Po dirvoną...

Pa pa pa!
Pabusk, žemele!
Pasidžiauk...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Klevo lape, geltūnėli,
Ko j dangų pasikėlei?
Ar vejiesi vasarėlę?
Ar kada sugrįši vėlei?

Liūdnas medis be tavęs.
Liūdnas laukas be tavęs.
Kaip dainuos ant medžio paukštis,
Kai tavęs nebesuras?

Klevo lape, geltūnėli,
Ar pavysi vasarėlę?

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Važiavo žiema ledo tiltu
Ir vežėsi pusmaišj miltų.

Ir džiaugėsi:
— Bus kaip iš rago
Sausainių, riestainių, pyrago!

Gulėsiu viena sau po uosiu
Ir valgysiu. Niekam neduosiu.

Užkliuvo jos ratai už vėjo,
Ir miltai visi išbyrėjo.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Susikibę už rankučių,
Lietui lyjant, vėjui pučiant,
Šokam šokam sau ratu —
Ir po vieną, ir po du.

Tru tu tū, tru tu tūl
Ir po vieną, ir po du.

Mūs žali žali švarkeliai,
Mus j šviesą saulė kelia,
Saukia šaukia mus vardu —
Ir po vieną, ir po du.

Tru tu tū, tru tu tū,
Ir po...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kiški piški,
Greitakoji,
Pasakyk,
Kur tu nakvoji?

- Prie miškelio,
Po egle,
Balto sniego
Patale.

Kiški piški,
Stačiaausi,
Kur šiandieną
Tu keliausi?

- Pamiškėj
Ugnelė dega,
Kepsiu ten
Vaikams pyragą.

O ar mums
Pyrago duosi,
Kiški piški,
Skeltanosi?

- Kas klausys
Mamytės, tėtės,
Tam...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kaitriai šviečiant mėnesienai,
pjovė antis upėj šieną.

Du ančiukai jsiręžę
dviem rogutėm šieną vežė.

Bet staiga vidur upelio
jiems vėžys pastojo kelią.

Vijo, vijo, prisivijo,
griebė šieną ir prarijo.

Nėr ko verkti, aimanuoti,
reikia šieno vėl...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Jei susipešė broliukai —
Du pikčiukai
Padaužiukai,
Perskiria
Mamos ranka...
Taip prasideda taika.
Štai narsuolis!
Kardas švyti.
— Stok!
Kam gąsdini mažytį?
Stabteli „karys" staiga,
Ir prasideda taika.
Stepas rykšte
Sušvytruoja —
Lysvėj su gėlėm kovoja...
— Ką darai? —

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Šarkele varnele,
keli tavo vaikeliai?
Nežinau, neskaičiau,
jei tu nori—suskaityk
ir kitiems pasakyk:

Du namuos, du kapuos,
Du duoną raiko,
Du pinigus skaito.
Du sėja, du akėja,
du tvorą tveria,
du dirvonus aria.
Du guli, du kulia,
du grūdus paiso,
du ant stogo švaistos.
Du...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Kazys Boruta
Skaitysite 1 min.

Prie melsvo šilo, prie melsvo šilo
Rymo nameliai, gražiai dažyti.

Rymo nameliai, gražiai dažyti.
Girgžda langinės, tulpėm kaišytos.

Girgžda langinės, tulpėm kaišytos,
Švyti už lango senelės akys.

Švyti už lango senelės akys,
Žiūri j taką, smėliu...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai Meilės eilėraščiai
Skaitysite 1 min.
MENIU