Eilėraščiai apie tėvynę

Žali pušynėliai, beržynai,
Melsvi ežerai — ir arti, ir toli...
Prie Nemuno — mano tėvynė,
Dainų ir artojų šalis.

Palaukėm takeliai nubėga,
Kur supas ir šnara javai.
Kalneliuose protėviai miega
Ir kritę už laisvę tėvai.

Banguoja kaip marios ištvinę
Javų žaluma —...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Kuri gražiausia
Spalva gimtinės? —
Paklausiau mamą
Apsikabinęs.

Gal žirginėliai
Ant aukšto kranto.
Gal beržo kasos,
Kai upėn krenta?

O gal gražiausias
Linų melsvumas
Ar vakarinis
Giružės dūmas?

Gal surikiuotos
Rugelių gubos?
Gal sidabrinės
Žiemužės...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Spindi tėviškės žiema,
Užsūpuota, supustyta.
Eglių kuorais apsupta,
Aukso tiltais nusagstyta.

Saulė bėga per pusnis,
Kiekvienoj pėdoj — po rožę.

Gulbėm plazdančiom baltom
Už eglyno pūgos ošia.

Rogėmislnučiuoš žiema
nuo didžiulio sniego kalno.
Mėlynu sparnu naktis
palytės tau...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Paukščiuko gimtinę
Lizdu vadini,
žuvytės gimtinė —
Žaliam vandeny.

Žvėrelį vilioja
Miškai ar kalva...

Tau šneka
Gimtoji šalis
Lietuva:

— Aš upėm, upeliais
Žydrai sujuosta,
Man kojas skalauja
Jūružės puta.

Čia, mano pastogėj,
Miškai ir namai,
Ir miestai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Tėvynė — mūsų žemė.
Saulė. Miškas.

Tėvynė—iškilmingas obeliskas.

Tėvynė mus globoja.
Ir apsaugo

Visus vaikus, mamytę, šviesą, draugą.

Tėvynė — kur mes augam.
Kur mes gimę.

Ir akmenėlis, ir gėlė—Tėvynė.

Ir tie, kurie kadaise ją apgynė,
Ir aš, ir mes —

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Po gimtinės
Ąžuolėliais,
Po šilkiniais
Jų šešėliais
Iš dainelių, iš dainų
Margą juostą aš pinu.

Ten, kur jūra,
Uždainuoju,
Bangos gūra
Man po kojų,
Ir žuvėdra balzgana
Skrenda lekia lyg daina.

Čia, kur Nemunas
Pro Kauną
Slėnius, žemumas
Skalauja,
čia,...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Tą šilą, apjuostą
Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,

Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę
Vadinam TĖVYNE.

 

Savo namų ir dūmai saldūs.
 

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Tau vaikuti, dovanoju
Skambią skambią kalbą.
Lyg varpeliai,
Lyg žvangučiai
Jos žodeliai skamba.

Tau, vaikuti, dovanoju
Švelnią švelnią šneką.
Taip, kaip Nemunas,
Šešupė
Ja visi čia šneka.

Tau, vaikuti, dovanoju
Žodį šimtaaidj.
Su daina
Skambiausi žodžiai

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Tėvyne!Tėvyne!
Ant gintaro lapų
Ruduo tavo vardą
Kas rytą nutapo.


Tėvynė — tai vėliavos
Vėjyje plazda.
Tėvynė — šaka.
Užsūpuojanti strazdą.


Tėvynė — žvaigždė
Pro boluojančią miglą.
Akacijų takas
Į mano mokyklą.

 

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.
MENIU