Skaičiuotės

Skaičiuotės vaikams. Linksmos skaičiuotės. Lietuviškos skaičiuotės.

Lijo lijo lietus

Per karaliaus pietus.

Karalius mirė, karalienė verkė,

Karaliūkščiai knarkė,

Kiaulė duobę kasė,

Ožką karstą dirbo,

Gaidys giedojo,

Višta apraudojo.

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Aš, tu — tai du,

Gabrys — tai trys,

Ką tu čia turi — tai keturi,

Penki — visi menki,

šeši — vanagą peši.

***

Čerbaba čerbaba,

Marga višta, tvoron kišta,

Raiščiu rišta, vanagų pešta,—

Lap, lap, lap,...

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.
MENIU