Skaičiuotės

Kas yra skaičiuotės? Tai trumpi, ritmiški, eilėraštukai, padedantys vaikams išsiskaičiuoti, kuris bus pirmas, arba kurį daiktą pasirinkti. Čia rasite skaičiuotes vaikams apie gyvūnus. Vaikiškos skaičiuotės apie skaičius padės vaikams dar geriau ir greičiau įsiminti skaičius. Skaičiuotės - tai nuo seno lietuvių liaudies naudojami trumpi eilėraštukai, kitaip dar galima pavadinti greitakalbėmis.

Skaičiuotės vaikams. Linksmos skaičiuotės. Lietuviškos skaičiuotės.

Lijo lijo lietus

Per karaliaus pietus.

Karalius mirė, karalienė verkė,

Karaliūkščiai knarkė,

Kiaulė duobę kasė,

Ožką karstą dirbo,

Gaidys giedojo,

Višta apraudojo.

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Aš, tu — tai du,

Gabrys — tai trys,

Ką tu čia turi — tai keturi,

Penki — visi menki,

šeši — vanagą peši.

***

Čerbaba čerbaba,

Marga višta, tvoron kišta,

Raiščiu rišta, vanagų pešta,—

Lap, lap, lap,...

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Melagis melavo,

Per tiltą važiavo.

Ratukai pakrypo -

Melagis išvirto.

Skaičiuotės
2021 m.

Šoko kiškis per virvutę

Ir įkrito į balutę.

Bėk, bėk, paskubėk,

Lipt iš balos jam padėk.

Skaičiuotės
2021 m.

Vaikai, vaikai vanagai,

Šokit grokit kaip žiogai.

Tam kas šokti nemokės,

Varnas gaudyti reikės.

Tau!

Skaičiuotės
2021 m.

Eglė, klevas,

Beržas, uosis...

Meškis peškis

Rudanosis.

Meškis ėmė

Eglėn lipt,

Slydo koja - 

Meškis dribt!

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Bitė ritė baltaragė,

Oras voras be ragų.

 - Kur važiuosi?

 - Į Pilviškį.

 - Ką ten pirksi?

 - Trumpakiškį.

 - Bumpt.

Skaičiuotės
2021 m.

Uda, uda, udada,

Eina kiškis su lazda.

Per miškelį, per laukus

Eina kiškis pas vaikus.

Skaičiuotės
2021 m.

Skrido šarka pas vaikus

Ir skaičiavo juos visus.

Vienas du trys keturi penki,

Tu išeiti jau turi.

Skaičiuotės
2021 m.

Do, re, mi, fa, sol, la, si,

Sėdo kiaulė į taksi,

Užmokėjo du rublius,

Nuvažiavo į Šiaulius.

Iš Šiaulių paspaudė gazą,

Nuvažiavo į Kaukazą,

Iš Kaukazo į Mėnulį,

Žiuri, karvė tenai guli.

Skaičiuotės
2021 m.

Bėgo pempė

Upeliuku,

Nešė šieno

Glėbeliuką.

Tą šienelį pasidės,

Mažus vaikus,

Išperės.

Skaičiuotės
2021 m.

Kas neduoda mums ramybės,

Kas ten triukšmą kelia?

Tai kubilius lankus kala,

Tai jis triukšmą kelia!

Skaičiuotės
2021 m.

Eni meni, diki daki,

Sorbo orbi, vienas maki,

Sūri būti budinkšt!

Skaičiuotės
2021 m.

Aš turėjau dviratuką,

Vienas ratas nusisuko.

Per kiemelį važiavau,

Penkis zuikius sugavau.

Skaičiuotės
2021 m.

Skrido oro lėktuvėlis,

Jam sugedo motorėlis.

Kiek reikės vinių

Pasakysi drauge tu!

Skaičiuotės
2021 m.

Šliumpu pliumpu meškinai,

Laižo medų dovanai.

Kas tuos meškinus nuvys,

Tas tą medų išlaižys.

***

Lepečkojai meškinai

Laižo medų dovanai.

Kas tuos meškinus nuvys?

Jis.
 

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Ritė bitė be ragų,

Kiškis piškis be ausų,

Aus maus bus medaus,

Storą ropę laukan raus.

***

Aus, maus, bus medaus,

Kas to medaus paragaus,

Tas išeis.

Skaičiuotės
2021 m.

Lapė snapė

Vijo kiškį:

 - Pagiriški,

Atsigįžki!

Labas rytas!

Sveikas drūts! - 

Kiškis lapei

Koja buc!

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Sėdi senis ant šakos,

Laukia karo pabaigos.

Trikšt, nulūžo ta šaka,

Štai ir karo pabaiga.

Skaičiuotės
2021 m.

Plaukė jūroj lagaminas,

O jame - dramblys.

Jeigu netiki - išeik.

Skaičiuotės
2021 m.

Drum, drum, drumbacile,

Mice, ace, kumpacile,

Mice a, mice bė,

Mice ace, kumpacė.

Skaičiuotės
2021 m.

Bitė zvimbia:

- Zyrum zummmm!

Pavaišinsiu jus

Medum:

Tau medaus,

Tau saldaus,

Tau - korys

Be medaus!

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Ėjo katins į baletą,

Rado aukso pistoletą.

Kas tą katiną pagaus,

Aukso pistoletą gaus.

Skaičiuotės
2021 m.

Adata, padata,

Šypso, vypso,

Kunkul, munkul,

Pukšt!

Skaičiuotės
2021 m.

Vover, vover!

Lingu lingo!

Ko šaka

Žemyn nulinko?

Kam ėmei

Lazdyną supt?

Riešutukas

Žemėn bupt!

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Do, re, mi, fa, sol, la, si,

Sėdo kiškis į taksi.

Nuvažiavo į Alytų,

Nusipirko šimtą plytų,

Pasistatė namelius

Ir gyvena sau ramus.

Skaičiuotės
2021 m.

Eni beni, riki taki,

Olbi colbi, briki braki,

Ens bens, bus vandens,

Stora boba jį išgers.

Skaičiuotės
2021 m.

Eine, veine, vienkepurė,

Šlaižė, laižė, iš nugurė,

Okšt, pokšt, tararai,

Susivijo dobilai.

Skaičiuotės
2021 m.

Į kalnelį dviratukas,

Nuo kalnelio greituoliukas.

Jonas joja joja,

Joja ir dainuoja.

Skaičiuotės
2021 m.

Strykt pastrykt,

Tralialia,

Kuris liks,

Tas gale.

Skaičiuotės
2021 m.

Do re mi fa sol lia si!

Ar dainuojate visi?

Kas neuždainuos

Kartu,

Tas išeis - 

Išeiki tu!

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Bėgo kiškis per tiltuką,

Susitiko Pilypuką:

 - Oi Pilypai, Pilypai,

Ko nuo tilto nukrypai?

Skaičiuotės
2021 m.

Sėdi senis ant kelmuko,

Skaito dešimt pagaliukų.

Viens, du, trys...

Skaičiuotės
2021 m.

Eina Jonas tuo keliu,

Rado dešimt obuolių.

Viens, du, trys,

Tu esi kvailys.

Skaičiuotės
2021 m.

Stokite, vaikai, eile.

Moju burtų lazdele:

Čiampar vampar,

Čik čirik!

Tu ratelyje

Nelik!

Skaičiuotės
Skaitysite 1 min.

Zuiki puiki,

Bėk iš dvaro.

Jei nebėgsi -

Dvare mušiu.

Eni beni didi daki,

Urbu šmurbu diki šmaki.

Aus baus - tave kiškis raus.

Skaičiuotės
2021 m.

Ėjo boba takeliu,

Nešė krepšį riešutų.

Kiek jų buvo -

Suskaičiuok tu.
 

Skaičiuotės
2021 m.

Viens, du, trys,

Gieda vakare gaidys,

Lygiai šimtą suskaičiau,

Burtas krenta kaip tik tau.

Skaičiuotės
2021 m.

Šakutė, pakutė,

Trakšt, pakšt,

Kiaukšt!

Skaičiuotės
2021 m.

Penki penki penkiolika,

Gervė sakė - šešiolika,

Jei netiki - suskaityk,

Geniui galvą čiakšt!

Skaičiuotės
2021 m.
MENIU