Pamokantys eilėraščiai

Įdomūs pamokantys eilėraščiai.

Pipiriukas vaikas štai
tėvui sako aiškiai:
— Pasakyk man, kas gerai,—
kas blogai, paaiškink.

Viską pasakau vaikam,
tad manęs klausykit! —
Ką atsakė tėtis jam,
knygoj šioj skaitykit.

— Jei audra —braškės stogai,
jei — ledai, griaustinis,
vaikščioti tada blogai,
tai...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai Pasakėčios Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 2 min.

Kaitriai šviečiant mėnesienai,
pjovė antis upėj šieną.

Du ančiukai jsiręžę
dviem rogutėm šieną vežė.

Bet staiga vidur upelio
jiems vėžys pastojo kelią.

Vijo, vijo, prisivijo,
griebė šieną ir prarijo.

Nėr ko verkti, aimanuoti,
reikia šieno vėl...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Jei susipešė broliukai —
Du pikčiukai
Padaužiukai,
Perskiria
Mamos ranka...
Taip prasideda taika.
Štai narsuolis!
Kardas švyti.
— Stok!
Kam gąsdini mažytį?
Stabteli „karys" staiga,
Ir prasideda taika.
Stepas rykšte
Sušvytruoja —
Lysvėj su gėlėm kovoja...
— Ką darai? —

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai
Skaitysite 1 min.
MENIU