Padavimai apie kunigaikščius

Padavimai apie kunigaikščius. Padavimai apie karalių Mindaugą. Padavimai apie kunigaikštį Palemoną. Padavimai apie kunigaikštį Gediminą. Padavimai apie Kęstutį.

Kunigaikštis Palemonas turėjo tris sūnus. Vyriausiasis — Borkas, antrasis — Kūnas, o trečiasis — Spera. Vyriausiasis sūnus, Borkas, įkūrė miestą prie Jūros upės. Ir, pridėję to kunigaikščio vardą prie Jūros upės vardo,— Jūra ir Borkas — tą pilį pavadino Jurbarku. Vidurinysis...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Vienas Romos kunigaikštis, vardu Palemonas, imperatoriaus Nerono giminaitis, iškeliavo su pačia ir su vaikais, ir su pavaldiniais, ir su savo turtais. Su tuo kunigaikščiu buvo penki šimtai šlėktų, taip pat su pačiomis ir su vaikais, ir su didele jėga. Jie pasiėmė vieną astronomą, kuris...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 2 min.

Mindaugas nusiuntė pas popiežių pasiuntinius ir apsikrikštyjo. Bet jo krikštas buvo veidmainingas. Slapta jis aukojo savo dievams - pirmajam Nenadievui ir Teliaveliui, ir Deveriksui, zuikių dievui, ir Mendeinui. Kuomet jis išjodavo ir bėgdavo per lauką zuikis, nekeldavo kojos į giraites...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Didysis kunigaikštis Šventaragis išsirinko sau labai gražią vietą girioje prie Vilijos upės, kur Vilnios upė įteka į Viliją, ir prašė savo sūnų Skirmantą, kad toje vietoje būtų įkurta deginimo vieta, kur jį numirusį sudegintų. Ir įsakė sūnui, kad po jo mirties toje vietoje,...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Kęstutis, valdydamas Trakus ir Žemaitiją, išgirdo apie Palangos merginą, vardu Birutė. Ta mergina pagal pagonišką paprotį savo dievams davė apžadus netekėti. Ją pačią žmonės garbino kaip dievaitę. Atjojo ten pats didysis kunigaikštis Kęstutis, ir jam didžiai patiko mergina, nes...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Sako, tai buvę tada, kai dar Lietuvoje pagonys gyvenę. Buvęs tuomet karalius Šarūnas, kuris panoręs visą pasaulį nugalėti, visas karalystes užkariauti ir visus karalius nužudyti, o tada patsai vienas visus žmones būtų valdęs.

Dėl tokio savo noro jis nuolat ir nuolat kariavo, ir...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 3 min.

Mirė didžiojo lietuvių ir žemaičių kunigaikščio Kukovaičio motina Pajauta. Didysis kunigaikštis Kukovaitis, mylėdamas savo motiną, pastatė jos atminimui stabą. Tą stabą, pavadinęs savo motinos Pajautos vardu, jis pastatė prie Žaslių ežero. Šį atvaizdą žmonės garbino ir...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.

Uteniui didžiu kunigaikščiu esant, Prūsų kryžeiviai savo užpuolimais didžiai įkyrėjo žemaičiams, todėl ir tie kaip įmanydami stengėsi jiems atkeršyti.

1285 metais jaunas ponaitis Girdilas, turtingų tėvų sūnus, ynas žemaitis, šiaip apsivertė. Nuvažiavo į Prūsų miestą...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 2 min.

Didysis kunigaikštis Narimantas paėmė sau už pačią Fladro iš Lyvijos dukterį, o jo brolis Daumantas paėmė kitą to paties Fladro dukterį. Po kiek laiko sunegalavo kunigaikščio Daumanto uteniškio pati ir numirė.

Didysis kunigaikštis Narimantas, išgirdęs apie savo svainės mirtį,...

Padavimai Padavimai apie kunigaikščius
Skaitysite 1 min.
MENIU