Greitakalbės

Greitakalbės tai lietuvių liaudies, tautosakos, posakiai, trumpi eilėraštukai, kuriuos reikia tarti labai greitai. Dažniausiai greitai tariant suklystama, nes ištarti nėra taip labai paprasta, tačiau tai labai lavinantis kalbą ir tarimą užsiėmimas. O tuo pačiu ir linksma tiek vaikams, tiek suaugusiems pasitreniruoti ir palavinti savo tarimą.

Bubsi bugnas bu bu bu!

Būgną bubinam abu:

Bu bu bu! Bu bu bu!

Bijo tik bailiai baubų!

***

Čia čirena vyturėliai,

Čyru vyru čyruonėliai:

Čia ir čia, čia ir čia,

Kur Šalčia ir Apaščia.

***

 - Du!- Dudutis sududeno:

- Du du du. Dudučiai mano:

Du dundės, du bildės,

Du dudenti dviem...

Greitakalbės
Skaitysite 1 min.
MENIU