Pasakėčios

Lietuviškos pasakėčios vaikams.

Šimtas zuikių Susirinko — Net žalia Girelė linko.

Pakalbėję, Pasitarę, Jie mokyklą Atidarė.

Ir zuikienė Nuo Vyžūnų Leido mokslan Savo sūnų.*

Zuikė Triūsė, Maudė, Prausė llgaūsį Ilgaausį.

Siuvo kelnes Ir liemenę,

O liemenėje — Kišenę.

Kepuraitę Jam...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos Gražios pasakos Pamokančios pasakos
Skaitysite 3 min.

Papartyne atsilošę,

Du beržai berželiai ošia.

Po berželiais — kupstas žemas,

O ant kupsto — ežio namas.

Ežio namas kaip tvirtovė,

Kaip daili pilaitė stovi.

šitą namą daugiametį

Pats Spyglys kadaise statė.

Kas gi dedasi šiame

Miško eigulio name?

Pro...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 11 min.

Poema kiškių draugams

PILKIS ILGAAUSIS

Pilkis Ilgaausis

Klausės, klausės, klausės...

Kažkas — pokši

Jis — kad šoks

Ir j mišką — lapatai.

Paskui šunys: ai ai ail

Per laukus, pakrūme

Nušvilpė, nudūmė:

Keberiokšt per pylimą.

Kabaldai per griovį

ir į miško...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 2 min.

KEPĖJO KEPURĖ BALTA...

Gyveno kadaise

Nykštukas kepėjas

Prie Didžiojo Torto kalnų.

Jo kepinius pirkdavo

Gerosios fėjos

Ir girdavo: „Oi, kaip skanu"

Skanumas pyragų

Saldžių, su razinom,

Meduolių, riestainių riestų! -

Ir žmonės ne veltui

Tą miestą vadina

Jo garbei...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 4 min.

Pipiriukas vaikas štai
tėvui sako aiškiai:
— Pasakyk man, kas gerai,—
kas blogai, paaiškink.

Viską pasakau vaikam,
tad manęs klausykit! —
Ką atsakė tėtis jam,
knygoj šioj skaitykit.

— Jei audra —braškės stogai,
jei — ledai, griaustinis,
vaikščioti tada blogai,
tai...

Eilėraščiai Pamokantys eilėraščiai Pasakėčios Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 2 min.

Saulė ritosi per dangų, O kiškutis žvilgt pro langą. Saulė kyšt už debesų — Kiškis dairosi — tamsu.

Rėkia šarkos, Rėkia margos: „Sesės gervės, gervinai, Dingo saulė amžinai! Krokodilas danguje Čiupo ir prarijo ją!"

Kur pažvelgsi — ten tamsu, Kur išeisi — ten baisu; Jei į...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 4 min.

Aš — Smalsutis! Aš — smalsus:

Eikit šen! — Kviečiu visus.

Vai, plušau, Laksčiau Aplinkui,

Ten, kur triūsia Darbininkai.

Ką jie dirba, Aprašiau,

O paskui — Piešiau, piešiau...

Eikit šen! — Šaukiu vaikus:

Pas draugus Darbininkus!

Statybose

EKSKAVATORININKAS

Kyla,...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos Anzelmas Matutis
Skaitysite 7 min.

Iš kur eini, galvočiau ilgaausi? —

Sutikus asilą, laputė klausė.

„Ugi, kūmute, pargrįžtu nuo liūto.

Na, tu man šitaip iš narsaus ir drūto

Pavirsk į tokį nieką visai menką!

Kad kitąsyk jis, būdavo, užrink',

Tai ošia, staugia net giria aplink,

Iš baimės, būdavo, ir...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos Vincas Kudirka
Skaitysite 1 min.

Aš nuėjau pas Povilą

(Draugaujame abu).

Žiūriu — prikaltas pakabas

Beveik prie pat lubų.

Bičiulis tempia kopėčias:

— Na, lipki( paskubėk!

Ten paltą pakabinki tu.

Taip, taip. Nesistebėk.

Krūva batelių, pusbačių —

Šiltų ir paprastų —

Kažkur aukštai puikuojasi...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kai pavasaris atūžia, Puošdamas žaliai giružę, Nematysite Kastanto,— Jis kur nors ant upės kranto, Jis pievutėj ar miškely Tramdo ežį ar kiškelį.

Čyru vyru — Vyturiukas Apie saulę Pirmas sukas.

Bei — vyt vyt — Plepi kregždutė Dar pirmesnė Nori būti.

Čar čar čar —...

Pasakėčios
Skaitysite 7 min.

Miau, miau, miau maži kačiukai:

— Nusibodo jau mums murkti!

Ar negalim kaip paršiukai

Kriūkti?

O tada jau ir ančiukai:

— Nebenorime jau kvarkti!

Norime taip kaip varliukai

Kurkti!

Kiaulytės ėmė murkti:

Murf mur, mur!

Katytės ėmė kvykti:

Kvy, kvy, kvy!

Antytės ėmė...

Pasakėčios
Skaitysite 2 min.
MENIU