Zuikis Puikis

Šimtas zuikių Susirinko — Net žalia Girelė linko.

Pakalbėję, Pasitarę, Jie mokyklą Atidarė.

Ir zuikienė Nuo Vyžūnų Leido mokslan Savo sūnų.*

Zuikė Triūsė, Maudė, Prausė llgaūsį Ilgaausį.

Siuvo kelnes Ir liemenę,

O liemenėje — Kišenę.

Kepuraitę Jam uždėjo, Į mokyklą Palydėjo.

Jis — kuprinę Ant pečių Ir nurūko Takučiu.

Bėga zuikis. žydi gėlės.

—    Neviliokit, Nevalia.—

Ir nukūrė Pievele.

Pabėgiojęs Atsidūsta.

Mato Didelį Kopūstą.

—     Oi broleli llgaūsi, Kaipgi tu Nevalgęs Būsi? —

Zuikis lapą Nusilaužė, Nusilaužė Ir sugraužė.

Prisivalgęs Zuikis sėdi.

Gera būtų Pailsėti.

Ir zuikutis Mikliai Dumia Pamiegoti Į pakrūmę.

Šildė, Kaitino Saulutė.

O pavėsy Zuikis Pūtė.

Piktą Sargį.

Zuikis spruko Nuo Sargiuko Ir kad rūko, Tai nurūko.

Pabėgėjęs Dar truputį, Mato—. Atslenka Laputė.

—    Sveikas, zuiki Kur bėgioji?

Gal pašoksim Klumpakojį?

—    Neturiu aš Laiko, sese, Nes einu į pirmą klasę.

—    Valandėlę Patrepsėsi Ir į klasę Dar suspėsi.

—    Lape snape, Nevilioki.

Ar tu moki Zuikių šokį?

—    Šen, zuikuti, Mes pašoksim, Patrepsėsim Ir išmoksim.

—    Tebūnie Kaip tu Sakai:

Gal pažaiskim Neilgai.—

Pasikvietę Senį ežį, Griežt Armonika Paprašė.

Juodas varnas Dūdą pūtė, Smuiką čirpino Lakštutė.

Pilkas vilkas Būgną mušė, Net giružė Ošė, ūžė.

Zuikis šoko, Osą raitė. Šoko, trypė Laputaitė.

šoko, trypė, Op op op, Mato — Saulė

Vakarop...

Dumia zuikis iš lankos,

Čiulba ulba Volungėlės.

— Argi oras Ne puikus? Bėgtum Lėktų m Į laukus.

Zuikis puikis Tol miegojo, Kol Sargiukas Am sulojo.

Zuikis — strykt Akis pramerkė Ir pamatė

Neišmokęs Pamokos.

Kitą rytą Jis pirmasis Jau sukiojosi Prie klasės.

Pamokas Išmokę Puikiai,

Susirinko Klasėj Zuikiai.

Sėdi klasėje Po du, Rašo zuikiai Be klaidų.

Susigūžęs Zuikis sėdi. Gal nekvies Atsakinėti?

Jis kamputy Susiriečia. Mokytojas Jį pakviečia.

—      Paskaityki, Ilgaausi, Apie žvirblį Ir kaliausę.—

Zuikis puikis Net iškaito, Kad knygelės Nepaskaito.

Visą dieną Vakar šoko Ir skaityti Neišmoko.

—      Zuiki puiki, Skeltanosi, Pasimokyk, Tai žinosi.—

Mokytojas Raito, Suka

Zuikiui Puikiui Dvejetuką.

Žiūri zuikis į dienyną Ir galvelę Panarina.

Sėda jis į savo vietą. Ašarėlė Ūsais rieda.

Daug zuikučių, Daug mažų Juokias: — Zuiki, Negražu!.. —

Zuikis puikis Bus kitoks: Nesimokęs Jis nešoks.

Tėtis bus Patenkintas Zuikio puikio Penketais.

Zuikių klasėj Aš lankiausi Ir mačiau ten Ilgaausį.

Zuikis Mokosi Gerai!

Pasakyk, kaip tu darai?

Mokėti visi nori, bet mokytis ne visi.

insert

Ką išmoksi mažas, neužmirši senas.

517 žodžiai (Skaitysite 3 min.)
E. Mieželaitis

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU