Eilėraščiai mamai

Eilėraščiai mamai ir Eilėraščiai mamos dienai ypatingai tiks vaikams norint labai pamaloninti ir atsidėkoti mamytei už rūpestį, meilę ir šilumą. Gražūs eilėraštukai mamai. Padeklamuok mamai eilėraštuką ir pradžiugink jos širdį.

Kaip saulytė, kaip šviesi
Tu, mamyte, mums esi.
Tu ir šildai, ir šypsais
Meilės spinduliais šviesiais.

Daug ilgų tamsių naktų
žvaigždele žibėjai tu,
Prie lopšelio nemigai,
Mus mažus supai ilgai.

Mes užaugsim dideli,
Tau plaukeliai bus žili.
Iš širdelės kiekvienos

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Anzelmas Matutis
Skaitysite 1 min.

Tai gražūs, labai žemaitėlių daiktai,
šuniukas suloja būdoj nepiktai.

Subliauna avis, kumeliukai jauni
Atžvengia, neliečia žolės tekini.

Žandais išpūstais stovi vėjas šiaurys,
Ir ūkia liūdnai pamary švyturys.

Ir šviečia daržely gera šypsena.
Tarp medžių žemučių močiutė...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Čia tokios mėlynos žibutės...
Čia mes atėjom su mama.
Taip gera gera čia pabūti:
Čia tokios mėlynos žibutės.

Čia pumpurėliai kaip akutės
Ir samanėlių šiluma...
Taip gera gera čia pabūti,
Čia mes atėjom su mama.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį Eilėraščiai mamai Meilės eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Ir berniukai, ir mergytės

 Bėgo sveikinti mamytės.

 Ir pasakė man vaikučiai:

- Apkabinki mamą drūčiai!

 Ak, berniukai ir mergytės!

 Jie nežino, kad mamytės

 Aš pasiekti negaliu,

 Nors labai labai myliu...

- Paprašyk tu savo tėtį

Lig mamytės pakylėti, -

Pakuždėjo man senelė

Ir...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
2014 m.

Prie melsvo šilo, prie melsvo šilo
Rymo nameliai, gražiai dažyti.

Rymo nameliai, gražiai dažyti.
Girgžda langinės, tulpėm kaišytos.

Girgžda langinės, tulpėm kaišytos,
Švyti už lango senelės akys.

Švyti už lango senelės akys,
Žiūri j taką, smėliu...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai Meilės eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,

 Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,

Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti

 Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.

Aš pievose dažnai laksčiau kaip vėjas,

 Manęs nuvargusi ateidavai parnešti.

 Sode aš žalią drebulę pasėjau

 Ir lieptą...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
2014 m.

Vai žydi žydi per visą dieną
Šviesi saulužė — dangaus ugnužė.

O už saulužę, kas dar šviesesnis? —
Motulės veidas, motulės veidas.

Vai šviečia šviečia žalioj palaukėj
švelnios gėlelės — pienės baltpūkės.

O kas už pienės pūką švelnesnis? —
Motulės rankos,...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Mamos rankos
Bulves skuta.
Mamos rankos
Tvarko butą.

Verda, kepa,
Plauna, šluosto
Ir galvelę
Man paglosto.

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu tave balsu.
Tai tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.
Tai tu, mamyte mano,
Džiaugsme ir ilgesy —
Esi pati geriausia,
Nes mano tu esi.

 

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu Tave balsu.
Tai Tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.
MENIU