Eilėraščiai apie darbą

Eilėraščiai apie darbą vaikams.

Peršokę per valką
Kelio vidury,
Skubame į talką
Vyrai keturi.

Sunkios varpos svyra,
Kupinos grūdų.
Mes drauge su vyrais
Skubam nešt pėdų.

Vėjas varpas supa,
Čeža pradalgiai...
Gubą palei gubą
Statome smagiai.

Pradalgiuos susėda
Pailsėt šeima.
— Pėdas neša...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą Kostas Kubilinskas
Skaitysite 1 min.

Mes neturime priekalo,
Replių nė plaktukų,
Tik vis kalam,
Kalam, kalam —
Tuku tuku tuku!

Baltas beržas — mūsų plienas,
Daug snapų — plaktukų...
Darbininkai
Mes kiekvienas —
Tuku tuku tuku!

Kirmėlaitės juodagalvės
Eglę graužė, tuko...
Tai darbelio
Buvo kalviams —

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.
MENIU