Eilėraščiai apie darbą

Eilėraščiai apie darbą vaikams.

Peršokę per valką
Kelio vidury,
Skubame į talką
Vyrai keturi.

Sunkios varpos svyra,
Kupinos grūdų.
Mes drauge su vyrais
Skubam nešt pėdų.

Vėjas varpas supa,
Čeža pradalgiai...
Gubą palei gubą
Statome smagiai.

Pradalgiuos susėda
Pailsėt šeima.
— Pėdas neša pėdą! —
Šypsosi mama.—

...
Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą Kostas Kubilinskas
Skaitysite 1 min.

Mes neturime priekalo,
Replių nė plaktukų,
Tik vis kalam,
Kalam, kalam —
Tuku tuku tuku!

Baltas beržas — mūsų plienas,
Daug snapų — plaktukų...
Darbininkai
Mes kiekvienas —
Tuku tuku tuku!

Kirmėlaitės juodagalvės
Eglę graužė, tuko...
Tai darbelio
Buvo kalviams —

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Dzirim dzirim!
Zum zum zum!..
Lekia bitė
Su medum.

- Kam neši
Medutį, kam?

- Zirrr!
Meškučiui
Irrr
Vaikam!
Ne bet kam:
Kas darbštus,
Tam saldus
Bus medus!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Tarp vaikučių,
Tarp darbščių
Vaikšto žvirblis
Takučiu:
- Sir li li!
Sir li li!
Gal dainelė
Nedaili?

- Oi, tu žvirbli,
Oi, tu kirbli,
O kada
Pradėsi dirbti?

- Dirbu! Kirbu! Sir li li!
Mano lizdas netoli:
Ten nešu lyg begemotą
Kir kir kirminą
Gauruotą.

Nesakykit:
- Žvirblis kirba...
...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Meškis Peškis - 
Tas gauruotis
Tarė:
- Laikas man darbuotis!
Čia visiems
Darbų lig valiai!
Triusia paukščiai
Ir žvėreliai.
Laša prakaitas,
Net peršti...
Aš įveiksiu
Baisų karštį!

Štai statinė!
Tunda tunda!
Upėn meškinas
Nudunda.
Atbildėjo
Vėl prie klevo,
Čia statinę
Atritavo:
-...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Pilkos kelnės,
Švarkas pilkas...

Pievoj šieną pjauna vilkas:
 - Džikum dralo! Džikum dralo!..
Pradalgė be jokio galo...

Ū!.. Kada nupjausiu šieną,
Jei temoku dainą vieną:
Džikum dralo! Džikum dralo!..
Pradalgė be jokio galo...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

 - Buratinai Medžianosi!
Kam tu dilini sau nosį?!
- Dili dili, dilidai!
Nosie, dirbti man trukdai!
Pabandžiau tašyti pliauską,
Stukt ją nosimi ilgiausia.
Ta pliauska kampan nurūko:
- Oi, baisu to...
Medinuko!

Dili dili, dilidai!..
Pykčiu rausta man veidai:
Pokšt per nosį rakteliu!
Ne!...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Tiku tiku
Pakiemiku!
Pilnas kiemas
Darbininkų...

Kiemas tas
Prie miško žalio - 
Vidury
Vaikų darželio.

Darbininkų
Čia pulkai:
Dirba ne tikrai 
Vaikai.

Ir žaislai
Plačiam kieme:
- Dar dar dar!..
Darban eime!

Trašku brašku,
Trinku trinku...
Pilnas kiemas
Darbininkų!

...
Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

- Ukum pukum! - 
Traukinys:
- Aš aš aššš - 
Ne tinginys:
Ukum puk!..
Suku ratus.
Kraukit į mane
Rąstus.

Kol dar nešaukiau
Tū tū!..
Kraukit kuo daugiau
Lentų!

Juodą pypkę
Užsirūkom,
Į statybas - 
Pukum pukum!..

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

- Tak talak
Ir talalak!
Vėją plak
Sparnais
Ir plak!..

Vėjo dūdos
Dū dū dū!
Grūdu grūdu
Daug grūdų - 
Šimtą pūrų!
Dar daugiau!
Zuru zuru!
Jau baigiau.

Talalak
Ir talalak!
Kepk pyragą!
Blyną plak!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Dzag dzag dzag!
Kius kius kius!
- Bėk, žirgeli,
Lenk kiškius!

Dzag dzag dzag!
Kius kius kius!
Nešk, žirgeli,
Į Šakius.

Dzag dzag dzag!
Kius kius kius!
Rasim vyrus ten
Smarkius!

Trauksim
Draugišką dainelę:
Ramta drylia!
Ramta dralia!..

Nešk, žirgeli,
Į Šakius!
Dzag dzag dzag!
Kius kius...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Karuselė - keliauninkė.
Karuselėn įsikinkė
Ristas žirgas ir dramblys,
Su krieva kupra kuprys,
Autobusas ir lėktuvas - 
Plačiasparnis skraidytuvas.
Ir gaidys, ir žąsinas,
Dviem jojikais nešinas...

Karuselė sukos vėju
Ir klegėjo,
Ir šnekėjo:
- Čiuku čiuku!
Daug vaikiukų!
- Trinku...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Tai darbelio
Rausvai lėlei:
- Kepu kepu,
Kepalėliai!

Krosnin šūst!
Ir bėga vėlei:
- Kepu kepu,
Kepalėliai...

Darbininkui,
Audėjėlei
- Kepu kepu,
Kepalėliai!

Tai smagus darbelis
Lėlei:
- Kepu kepu,
Kepalėliai!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.
MENIU