Populiariausios prekės

Drabužiai, batai, žaislai ir kitos populiariausios parduotuvėlių prekės ir paslaugos vaikams. Taip pat išaugti vaikų daiktai. Įkelkite išaugtus vaikų daiktus arba susikurkite parduotuvėlę ir prekiaukite savo prekėmis ar paslaugomis.

Tėvams

Aktuali informacija tėvams apie vaikus, jų pradėjimą, vystymąsi ir auklėjimą, tėvų tarpusavio santykius, vaiko priežiūrą. Čia rasite daugybę straipsnių, paskaitų, kurie bus naudingi kiekvienai šeimai.

Pasakos

Gražiausios visų laikų lietuvių liaudies pasakos vaikams. Šiose pasakose rasite daug senovės išminties kuri bus naudinga Jūsų vaikams. Malonaus skaitymo!

Kitą kartą gyveno trys paršiukai — trys broliai. Visi vieno ūgio, rubuiliai, rausvi, su vienodom, linksmai užsirietusiom...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie didvyrius
Skaitysite 15 min.

Kartą senelė sako: - seneliuk, seneliuk, neturime duonutės. Ką darysime?

- Et, nedidelė bėda, - atsakė senelis. - Aš atnešiu...

Pasakos Pasakos apie gamtą Pasakos apie gyvūnus
Skaitysite 3 min.

Seniai seniai, kai dar žmonių nebuvo, gyveno mėnulis ir saulė. gyveno šviesioje pilyje ir vienas kitą labai mylėjo. Begyvendami...

Pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Už laukų laukelių, už kalnų kalnelių, trisdešimtoj valstybėj, didžiuose puikiuose rūmuose gyveno karalius su karaliene. Daug...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie meilę
Skaitysite 7 min.

Šimtas zuikių Susirinko — Net žalia Girelė linko.

Pakalbėję, Pasitarę, Jie mokyklą Atidarė.

Ir zuikienė Nuo Vyžūnų...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 3 min.

Buvo labai graži vasaros diena skruzdėlė, sunkiai vilkdama savo nešulius, ėjo miško takeliu. Staiga, kur buvęs nebuvęs, jai ant...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie darbą
Skaitysite 1 min.

Pamiškėje trobelėje gyveno ožka su septyniais ožiukais.

Kartą eidama į mišką ožka sušaukė ožiukus ir sako:

- Aš einu parnešti...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Sakmės ir padavimai

Sakmės ir padavimai - tai neįkainojamas išminties lobynas paliktas mūsų protėvių. Šios sakmės pamoko vaikus gyvenimiškos patirties, padeda atskirti kas gera ir kas bloga. Šias sakmes ir padavimus mamytės gali skaityti mažyliams prieš miegą kaip pasakas.

Viena moteris žinojo, kad jų pirtin ateina laumės praustis. „Tai ką gi, tegul prausias, - galvoja, - juk ir jos šiokie tokie...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie Laumes ir Laimes
Skaitysite 1 min.

Vieną dieną ponas dievas įsakė visiem žvėrim eit kelių tiest. Visi žvėrys susirinko, ištisą dieną dirbo. Tik vienas kurmis...

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės
Skaitysite min.

Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnios upės gražų kalną, ant kurio...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Baltijos jūros gelmėse, gintaro pily, gyveno dievaitė Jūratė. Kartą ją iš miego pažadino skambi daina. Atmerkusi akis, ji išvydo...

Padavimai
Skaitysite 1 min.

Keliauninkai, atvykę iš užjūrio, plaukė Nemunu aukštyn. Priplaukę Dubysos žiotis, sužinojo, kur buvo tos upės pradžia. Iš...

Padavimai Padavimai apie miestus
Skaitysite 1 min.

Vienas elgeta buvo labai dievobaimingas, tai jis matydavo visokias dvasias. Vieną naktį jam beeinant pradėjo perkūnijos griausti ir...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie Perkūną
Skaitysite 1 min.

Jau labai labai seniai vienas velnias keliavo į Kauną, į vestuves. Jis paėmė labai didelį maišą, pilną akmenų, ir norėjo su...

Padavimai Padavimai apie akmenis
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą dievas nužengęs iš dangaus ant žemės pažiūrėti, kaip gyvena jo kūriniai. Visų pirma dievas aplankė žmogų. Pas...

Sakmės Sakmės apie paukščius Trumpos sakmės
Skaitysite min.

Kitą kartą dievas, kurdamas gyvulius, suteikė jiems balsą. Tik vienas šuva liko be balso ir nuėjo pas dievą skųstis, kodėl visi...

Sakmės Trumpos sakmės Etiologinės sakmės
Skaitysite min.

Ten, kur valdė Kernius, žmonės, kurie tuo metu gyveno kitoj pusėj Vilijos, grojo su ąžuoliniais ragais. Kernius tą krantą savo...

Padavimai Lietuvių liaudies padavimai
Skaitysite 1 min.

Kur dabartinis Vištytis, tenai nebuvo to didžiulio ežero, bet tekėjo tik mažytis mažytukas upelis. Prie to upelio atėjo jauna...

Padavimai Padavimai apie ežerus
Skaitysite 1 min.

Perkūnas turėjęs daug akmenų krūvoje, ir velnias pavogęs vieną akmenį. Pavogtą akmenį įdėjęs savo gryčios pamatan, nes...

Sakmės Mitologinės sakmės Sakmės apie Perkūną
Skaitysite 1 min.

Lietuviški žaidimai

Lietuviški žaidimai - tai žaidimai kuriuos lietuviai žaisdavo per šventes ir praleisdami laisvalaikį. Kviečiame ir vaikučius pažaisti įvairius linksmus žaidimus gamtoje ir lauke kartu su savo bendraamžiais.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

Ima ilgą virvę ir suriša jos galus. Visi sustoja ratu ir abiem rankom laikosi už virvės. Vienas žaidėjas, kaip nors išrinktas (ar...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Kiekvienas pasirenka sau kokio nors miesto vardą ir atsisėda ant kėdės. Vienam užriša akis ir pastato...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(žaidžia 4—30 asmenų)

Šis  žaidimas labai tinka trumpoms tarp lekcijų pertraukoms, žaidėjai sustoja vienas paskui kitą....

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—15 asmenų)

Žaidėjai skiria vieną kambario galą „dangui", kitą — „pragarui". Kad žinotų, kur dangus ir kur pragaras,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai, išskyrus du, sustoja ratu ir susiima už rankų. Iš likusiųjų vienas — „pelė" — stojasi į rato...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

Spalvinimas

Spalvinimo paveiksliukai vaikams. Atsispausdink žymiausių herojų paveikslėlius ir gražiai juos nuspalvink. Čia rasi spalvinimo paveiksliukų Barbės, Bembio, Aladino, mašinų ir daug kitų kategorijų, pasirink pats. Spalvinimas lavina vaiko vaizduotę ir padeda vaikams būti kūrybiškiems.