Žaidimai paaugliams

Žaidimai paaugliams žaisti namuose ir lauke. Šiuos žaidimus galima žaisti su klasės draugais, gimtadienio šventėje, mokykloje. Žaidimai paaugliams.

Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis. Vienoj yra kurčiai, bet kalba, kitoj — nebyliai, bet girdi. Sėdasi vieni priešais kitus dvejose eilėse. Kurčiai tada kalbasi su nebyliais, kurie girdi, bet gali tik judesiais atsakyti. Arba žaidimo vedėjas vaikščioja tarp eilių ir kreipiasi tai į...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Linksmi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Įpratęs vedėjas prieina prie kiekvieno žaidėjo ir klausia: „Kaip skraido paukščiai? Ar patinka tau degutas? Kaip katė prausias?.." Į tokius klausimus negalima atsakyti žodžiais, bet tik mosavimais, judesiais, taip sakant, pantomimomis. Sunkių klausimų...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

Visi susėda į eilę. Pirmutinis pasako kokią nors naujieną kaimynui į ausį. Tas ją vėl atkartoja savo kaimynui, tas vėl kitam, taip iki paskutinio. Paskutinis tada garsiai sako, ką išgirdo, paskui — priešpaskutinis, ir taip paeiliui visi pasako, ką girdėję. Kuris pirmutinis...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ratu, ir kiekvienas patylomis klausia savo po kairei kaimyno, ką jis darytų, jei ištiktų toks ir toks sielvartas, o savo po dešinei kaimynui duoda kokį nors patarimą sielvartui ištikus, neturintį su klausimu jokio ryšio. Kai jau visi žino, koks...

Lietuviški žaidimai Linksmi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Šiame žaidime žaidėjas pirmiausia turi baigti gimnaziją, o paskui — universitetą. Mokslas toks:

Gimnazija

1    klasė: šokina sviedinį dešiniąja ranka į žemę ir gaudo abiem rankom.

2    klasė: meta sviedinį aukštyn dešiniąja ranka ir gaudo dešiniąja.

3 klasė: šokina sviedinį į...

Lietuviški žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai paaugliams
Skaitysite 2 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Susėda visos mergaitės viename kambaryje, o visi bernaičiai išeina į kitą. Kiekviena mergaitė išsirenka sau kurį nors bernaitį. Tada iš kito kambario įeina paeiliui po vieną bernaitį ir lenkia prieš kurią nors mergaitę galvą. Jei nusilenkė tai, kuri jį...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Atsakymuose negalima vartoti žodžių „taip" ir „ne". Būrimu išrinktas žaidėjas užduoda paeiliui kiekvienam po klausimą taip, kad būtų sunku be tų dviejų žodžių atsakyti. Kuris apsiriks ir pasakys „taip" arba „ne", duoda fantą.

Kaip išsipirkti fantus aprašymą rasite: Fantų...

Lietuviški žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

Žaidėjai sustoja arba susėda ratu, laikydami rankose didelį pledą. Ant jo guli plunksnelė, kurią visi nuo savęs pučia. Vienas žaidėjas vaikščioja apie ratą ir rūpinasi sugaut plunksnelę. Tai jam, gan ilgai pasidarbavusiam, pasiseka, nes visi rūpinasi ją nupūst į priešingą...

Lietuviški žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai gamtoje ir lauke Žaidimai krikštynoms Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Vienas sėdasi ant kėdės netoli nuo nubaltintos sienos, nusigrįžęs į ją veidu. Už jo nugaros per 5 žingsnius pastato lempą. Visi žaidėjai slenka tarp lempos ir spėjiko, kuris iš šešėlio turi pažinti, kas slenka. Lempą reikia taip pastatyti, ant sienos,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8 berniukai)

Šiam žaidimui reikia aštuonių berniukų — keturių didesnių ir keturių mažesnių. Mažesnieji susėda kryžmais ant žemės ir suduria padus. Keturi didesnieji sustoja tarp sėdžiančiųjų ir paduoda jiems rankas.

Tada vienu metu sėdžiantieji pasikelia, bet visi...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.
MENIU