Atsitikimai

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ratu, ir kiekvienas patylomis klausia savo po kairei kaimyno, ką jis darytų, jei ištiktų toks ir toks sielvartas, o savo po dešinei kaimynui duoda kokį nors patarimą sielvartui ištikus, neturintį su klausimu jokio ryšio. Kai jau visi žino, koks jų sielvartas ir ką privalo daryti, garsiai sako, ką girdėjo.

Arba žaidėjai savo po kairei kaimynui užduoda klausimą prasidedantį žodžiu „kodėl", o po dešinei kaimynui neva duoda atsakymą, prasidedantį žodžiu „todėl".

Taip pat galima po kairei kaimynui dovanoti kokią nors dovaną, o po dešinei — pasakyti, ką jis turįs su gauta dovana daryti. Gana juokingų pokalbių pasitaiko. Pavyzdžiui:

—      Ką darytumei, jei sirgtumei?

—      Dainuočiau.

—      Kodėl mokiniesi?

—      Todėl, kad paukščiai skraido.

Arba gavo dovanų knygą, o jam liepia ją suvalgyti.

179 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU