Eilėraščiai

Eilėraščiai ir pasakėčios vaikams. Pamokantys eilėraščiai. Lietuvių ir kitų tautybių autorių eilėraščiai. Čia rasite gražiausius eilėraščius mylimai mamai. Eilėraščiai apie pavasarį, rudenį, žiemą ar vasarą. Kalėdiniai eilėraščiai, kuriuos vaikai galės pasakyti Kalėdų seneliui. Trumpi vaikiški eilėraščiai. Lengvi, linksmi eilėraščiai vaikams. Prasmingi eilėraščiai. Velykiniai eilėraščiai ir kitom šventėms tinkami eilėraščiai. Taip pat gražiausi eilėraščiai mylimam tėčiui, mažieji galės gražiai ir linksmai pasveikinti savo tėvelius. Lengvi eilėraščiai, kuriuos vaikučiai greitai įsimins ir išmoks :)

Oi tu eglele,
Tu siūbuonėle,
Siūbavai rytą,
Vėlai vakarėlį,
Kol išsiūbavai
Devynias šakas,
Devynias šakas,
Dešimtą viršūnę.
Visas devynias
Vėjelis nulaužė.
Oi, tiktai liko,
Dešimta viršūnė,
Oi, nors gegutei,
Nors pakukuoti,
Oi, nors lakštutei,
Nors palakštuoti.
Oi tu, motule
...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Šaltis kiemsargis jau trina
Ledo pasakos vitriną.


Spindinčiu sniegu nušluosto
Mėnesio cukrinį skruostą.


Žiūri jis, kaip sniego rožės
Iškilmingai puotai ruošias.


Net stikliniai manekenai
Šokti mokosi tai dienai.


Šaltis kiemsargis jau trina
Ledo pasakos vitriną


Ir už slieką...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos,
Kai saulė beržynus auksuoja
Ir ežeras blizga, ir žiba rugienos,
Ir dangus balsvai mėlynuoja...

Man tinka tos naktys, kai rudenio šaltis
Užmigdo linksmutį upelj.
Kai krinta nuo medžio lapelis pageltęs
Ir vysta žolynas daržely...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Mamos rankos
Bulves skuta.
Mamos rankos
Tvarko butą.

Verda, kepa,
Plauna, šluosto
Ir galvelę
Man paglosto.

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kas už tų vijoklių sienos?
Seno sodo sėklų sielos
Tyliai plazda po žeme,
Netrukdykime, eime.


Kas už lango atsiduso,
Kai čionai nebuvo mūsų?
Tas, kam buvo tuo laiku
Truputėlį nejauku.


Kas tenai už aukšto bokšto
Visą laiką gudriai spokso?
Ką šįvakar pasakys
Debesies žydra akis?

...
Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Trolis uždegė žvakelę
Seno miško pakrašty.
Šen, balti žiemos vaikeliai,
Balto gandro atnešti.


Prie žalių ledinių kūdrų
Varvekliukų skambesy
Pažiūrėti trolio burtų
Susirinksime visi.


Jau kankorėžis nupuolė
Ir išsiskleidė delne.
Jau melsva neužmirštuolė
Žydi ežero dugne.


...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Buvo juoko — ligi valiai.
Sako, saulėje įrudę,
Net labai rimti karaliai
Šokinėjo per virvutę.


Ant palangių zuikiai lakstė,
Gėlės sodininką laistė,
Ir jisai — tiesiog baisu —
Ėmė augt lig debesų.


Na, o paukščių pardavėjo,
Rodos, nieks nepakerėjo,
Bet, išlaisvinęs dagilį,
...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mezgė mezginį bobutė —
Kol už lango vėjas pūtė,
Medžių garbanas išraitė —
Baigė megzti kepuraitę.


Mezgė mezginį bobutė.
Kol už lango vėjas pūtė,
Kiemą išplakė audra,—
Buvo pirštinių pora.


Mezgė išmezgė korėtą
Lėlei rožinį parėdą.
Mezgė mezginį bobutė,
O už...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kvepia vasara žalia,
Kviečia iškylauti...
Su žilvičio kraitele
Aš einu grybauti.

Griežlė rėkia — krės krės krėsi
Lėkdama per kelią.
Baravykai kepures
Man iš tolo kelia.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Palinksta mama
Prie vaikelio sapnų.
Išdygsta žolė
Po dagilio snapu.


Kai žolę paglosto
Žemelės delnai,
Prasikala sraigei
Taškuoti sparnai.


Linguoja balti
Debesų patalai
Gimtinės dainelę,
Kurią pamilai,


Ir budi per naktį
Aukšta ir kaitri
Saulėgrąža —
Saulė apuoko aky.

...
Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai Meilės eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Sniego didelės plaštakės
Tarp šalnos žolynų plakės,
O paskui iš lėto tūpė
Į stiklinę gruodžio upę


Ant ledinio veidrodėlio,
Ant sidabro laikrodėlio,—
Siuvinėtuos šalčio rūbuos
Ant sapnų sūpynių supos.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Jurgeli meistreli,
Ar josim į puotą?
Balnosime žirgą —
Medinį, kuoduotą.


Paimsim karietą,
Paauksintą balną.
Mums reikia suspėti
Už vakaro kalno.


Už vakaro kalno,
Už laumžirgių dvaro,
Kur du vabalai
Mums vartus atidaro.


Kur siuvasi pieva
Gėlėtą sijoną.
Kur žydi languos
Po...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Karalius Neptūnas
Ant jūržolių sosto
Putojantį vandenį
Delnu užglosto.


Pažiūri į jūrą,
Pažiūri į dangų
Ir laivui jis pasiunčia
Vėją palankų.


Karalius Neptūnas
Šiandieną ramus.
Sugrįžo laivai
Į gimtuosius namus.

 

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Tyla, įsisupus į skarą pūkinę,
Pasiėmė didelę skujų pintinę.


Ji paliepė varnų pulkams netarškėti,
Pasupo prie kelio miegūstą erškėtį,


Paskui pastovėjo šiek tiek prie užkalto
Medinio vasarnamio — tuščio ir balto.


Ji pamestą sviedinį glaudė prie kojų,
Kurio visą vasarą...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Linksmas linksmas fotografas
Lyg iš pasakos koks grafas
Stiklą blizgindamas trina,
Puošia nuotraukom vitriną.


Štai mergaitė. Ji suaugus.
Ji, keistai surišus plaukus,
Žiūri tiesiai į mane
Su vestuvine suknia.


O toliau — ūsuotas dėdė.
Du kariai — jo sūnūs sėdi.
Dar toliau — tokia...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu tave balsu.
Tai tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.
Tai tu, mamyte mano,
Džiaugsme ir ilgesy —
Esi pati geriausia,
Nes mano tu esi.

 

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Samanėle tu žalsva,
Samana rasota!
Kyšo ūmėdės galva,
Lapeliu užklota.

Gal ne ūmėdės galva,
Tai.lėkštelė gal rausva,
Salto vandenio pilna?

Ne vanduo gal, o midus?
Zylės geria,— koks gardus!
Šilo dovana.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Lakštingalos,
Kregždės,
Varnėnai,
Balandžiai,
Dagiliai,
Maži gegužiukai,
Kikiliai,
Žalvarniai
Ir zylės,—
Lai erdvę
Užpildo
Nerimstantys
Jūsų Balsai,
Kai visas
Pasaulis
Pražysta
Baltai
Ir rausvai...
Griežlelės,
Kukučiai,
Žvirbliukai,
Apuokai,
Pelėdos...
Ir pempės,
Prieš porą...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Dzirim dzirim!
Zum zum zum!..
Lekia bitė
Su medum.

- Kam neši
Medutį, kam?

- Zirrr!
Meškučiui
Irrr
Vaikam!
Ne bet kam:
Kas darbštus,
Tam saldus
Bus medus!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Sukūrei mane, Kristianai keistuoli,
Iš nieko.
Iš sapno kaip žėrinčio sniego,
Dabar aš po kabančiu pasakos tiltu
Degtuką įžiebsiu, kad pirštai sušiltų.
Dabar aš jau būsiu.
Dabar aš jau būsiu,
Ir niekad liepsnelės mažos neužpūsiu,
Kurią dovanojai.
Praeiviai paslaugūs
Man šypso.
Ir...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Senamiesčio keistos lėlės —
Kai siaučia lietus pašėlęs,
Ant čerpių raudono stogo,
Palikę teatrą, šoka.


Jos būna juokingos ir liūdnos,
Jos moka braidžiot po liūnus,
Paskui prie ledų, vežimėlio
Aplaižo pirštus pamažėliais.


Šešėlių išmarginta siena
Joms primena mažą...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Tarp vaikučių,
Tarp darbščių
Vaikšto žvirblis
Takučiu:
- Sir li li!
Sir li li!
Gal dainelė
Nedaili?

- Oi, tu žvirbli,
Oi, tu kirbli,
O kada
Pradėsi dirbti?

- Dirbu! Kirbu! Sir li li!
Mano lizdas netoli:
Ten nešu lyg begemotą
Kir kir kirminą
Gauruotą.

Nesakykit:
- Žvirblis kirba...
...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Čeža nupūstas lapelis
Šluoja vėjas takučius.
O takučiais Dėdė Spalis
Atkeliavo į svečius.

Tapu tapu pro berželį,
Pro kaštoną, pro namus...
Tapu tapu į darželį
Dėdė Spalis vėl pas mus.

— Sveikas gyvas, Dėde Spali! —
Per kiemelį su daina

Plaukia vėliavų...

Skaitysite 1 min.

Gal ir tu kada įgriūsi
Į skliautuotą kiemo rūsį.
Kur aukštai — pro siaurą angą —
Spindulys retai patenka.


Čia nuo vasaros paklydę
Sviediniai. Kreiva žvakidė.
Senos knygos dėdės Miko
Po akmens skliautu užmigo.


Dengia sienas drėgnas ūkas.
Tyli molio avinukas.
Švarią staltiesę...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Aš į krantą plaukiu,
Pasiilgus žmonių,
Pasiilgus žmonių,
Seno uosto žmonių.


Aš į krantą plaukiu,
Aš — mergaitė žuvis.
Iš melsvųjų akių
Ilgesys tik sušvis.


Aš į krantą plaukiu,
Dega uostas jaukus - 
O mane juk taip pat
Sugalvojo žmogus!

 

...
Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Avinėliai švelniavilniai,—
Sako,—
Buvo boba Vilniuj?


Boba — molinukė,
Skara — baltapūkė...


Čirškė žvirblis kamine,—
Gal ir buvo,
Gal ir ne.


Buvo, buvo,
Kaip nebuvo! —
Ten atgal kregždutė siuvo.


Pirko dūdą su verba,
Margą audeklą.
Arba


Jei nebuvo, tai nepirko
Anei margo,
Anei...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Pasitinkam didį Spalį
Mes po keturis greta.
Vėliavėlė kaip liepsnelė
Mano rankoj iškelta.

Vėjas pralekia pro šalį,
Vėjas pūsteli smarkiau —
Vėliavėlė kaip liepsnelė
Sužėruoja dar aiškiau.

Pūsk, vėjeli, pūsk, smarkusis!
Mes ateinam su daina.
Vėliavėlės...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

O žvaigždutė žvaigždutaitė,
Užsirišus skepetaitę,
Tylią naktį nenusėdi:
— Ei, tėveli mėnesėli,


Sidabru dangus barstytas,
Dar labai negreitai rytas.
Kol rasa žolėj nudžius,—
Pasikvieski į svečius!


Ir žvaigždutė iškeliavo
Pas mėnulį mėnesėlį.
Mėnuliukai vaiduokliukai
...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

... O žvejai ištraukė tinklą —
Pasirinki, kas patinka.

O žvejai ištraukė tinklą —
Visą spindintį, turtingą.


Panardintą šimtą sykių,
Pilną sidabrinių silkių.

Tuoj į krantą neš laimikį!
Neužmiki, neužmiki...


Dar bangoj saulelė dega —
Tau žvejai ištrauks lydeką,
 

Tą,...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Supas aukštos jūros žolės,
Jūrų žvaigždės kaip gražuolės,
Ir po skėčiais tyliai dūsaus
Tingiai judančios medūzos.


Čia kalbėti moka žuvys,
Laivo inkaras pražuvęs,
Net įtūžusi audra
Čia, namuos, visiems gera.


Ji, išrinkus vietą saugią,
Dugno smėly piešia saulę.

...
Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Vaikų vežimėlis,
Riogsojęs kamputy,
Svajojo šį vakarą
Garvežiu būti.


— O, jeigu turėčiau
Aš garo variklį!..
Galėčiau miestan
Geležinkeliu vykti!


Išgirdus naujieną,
Iš gryno pavydo
Štai kiaulė taupyklė
Nuo spintos nukrito...


Pažėrė po kambarį
Saują skatikų,
Ir sieninis...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu Tave balsu.
Tai Tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mano tėvelis
Buvo kalvelis.
Ok tiku, tak taku,
Buvo kalvelis.

Kalvelėje plieną
Kalė per dieną.
Ok tiku, tak taku,
Kalė per dieną.

Eilėraščiai Eilėraščiai tėčiui Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kriaukle,
Mažo perlo aukle,
Visą ilgą vasarą
Supsi jūros ašarą.


Kriaukle,
Užsidarius aukle,
Kaipgi tu ten gyveni
Jūrų marių vandeny?


Kriaukle,
Užsispyrus aukle,
Smalsūs žvilgsniai nepadės —
Neatskleisi paslapties.


Kriaukle,
Mažo perlo aukle,
Perlas bus užaugęs —
Nereikės jam...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.
Pirmadienis
Klausė
Antradienio:
Kas
Trečiadienį
Gluosniui
Aplaužė
Šakas?
 
Orus ketvirtadienis
Tarė:
Klaiku!
Penktadienį
Reikia
Paklausti
Vaikų.
 
Šeštadienis
Pritarė:
Tąsyk
Sekmadienį
Aš jų
Nepakviesiu
Į savo
Gimtadienį.
Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kybur vybur
Kabarai...
Mezga tinklą
Du vorai.

- Kam muses
Žvejosit - kam?

- Kad nezirztų
Jos vaikam!

Musės mums
Pietums
Gerai...

Kybur vybur,
Kabarai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Gaidys pupą rado,
Višta kuodą krato.
Gaidys pupą lesa,
O vištelė prašo:
- Duok, duok, gaideli,
Nors mažutį trupinėlį.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Pilkos kelnės,
Švarkas pilkas...

Pievoj šieną pjauna vilkas:
 - Džikum dralo! Džikum dralo!..
Pradalgė be jokio galo...

Ū!.. Kada nupjausiu šieną,
Jei temoku dainą vieną:
Džikum dralo! Džikum dralo!..
Pradalgė be jokio galo...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

- Lingu lingo, lingu lingo...
Daug vaikučių susirinko:
Ūpcim! Ūpcim! Ūpcim! 
Sėskitės! Pasupsim!

- Tindri vindri liūli!
Nedrebėk, mėnuli.
- Ramta tamta tuti!..
Nebijok, saulute:
Neužklius sūpynės
Už tavęs - auksinės...

Prie mėnulio buvom,
Saulės neužkliuvom...
Lingu lingo!...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Mano batai buvo du.
Vienas dingo, nerandu.
Aš su vienu batuku
Niekur eiti negaliu.

Dvi rankutės ieško bato.
Dvi akutės jį pamato.
Aš apsiausiu batukus
Ir keliausiu pas vaikus.

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.
MENIU