Eilėraščiai

Eilėraščiai ir pasakėčios vaikams. Pamokantys eilėraščiai. Lietuvių ir kitų tautybių autorių eilėraščiai. Čia rasite gražiausius eilėraščius mylimai mamai. Eilėraščiai apie pavasarį, rudenį, žiemą ar vasarą. Kalėdiniai eilėraščiai, kuriuos vaikai galės pasakyti Kalėdų seneliui. Trumpi vaikiški eilėraščiai. Lengvi, linksmi eilėraščiai vaikams. Prasmingi eilėraščiai. Velykiniai eilėraščiai ir kitom šventėms tinkami eilėraščiai. Taip pat gražiausi eilėraščiai mylimam tėčiui, mažieji galės gražiai ir linksmai pasveikinti savo tėvelius. Lengvi eilėraščiai, kuriuos vaikučiai greitai įsimins ir išmoks :)

Atsimenu Tavąsias pasakas, Mamyte,

 Tą Tavo širdį mylinčią ir gerą,

Kadais aš Tau žadėjau gražią pilį pastatyti

 Ir šventėms dovanoti karalaitės dvarą.

Aš pievose dažnai laksčiau kaip vėjas,

 Manęs nuvargusi ateidavai parnešti.

 Sode aš žalią drebulę pasėjau

 Ir lieptą...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
2014 m.

Kiški piški,
Greitakoji,
Pasakyk,
Kur tu nakvoji?

- Prie miškelio,
Po egle,
Balto sniego
Patale.

Kiški piški,
Stačiaausi,
Kur šiandieną
Tu keliausi?

- Pamiškėj
Ugnelė dega,
Kepsiu ten
Vaikams pyragą.

O ar mums
Pyrago duosi,
Kiški piški,
Skeltanosi?

- Kas klausys
Mamytės, tėtės,
Tam...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Tėviškėle, tu graži,
Apkaišyta uosiais,
Tėviškėle, tau visi
Šiandien mes dainuosim

Tavo marios ir šilai,
Kloniai ir kalneliai
Širdužėlėj amžinai
Šviesų džiaugsmą kelia.

Tavo jūra vakaruos
Gintarėliais žydi —
Ožesj melsvos bangos
Mūsų dainos lydi

Tėviškėle,...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Pakalnėm upeliai nubėgo.
Nupustė vėjelis takus.
Užgrojo ir kelia iš miego
Varnėnų skudučiai vaikus.

Pabiro kaip žirniai vaikučiai.
Ir mudu?..
Ir mudu eime!
Geltoni varnėnų skudučiai
Pavasarj švilpia kieme!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Dejavo senas laikrodis:
— Nelaimė, tiku-taku.
Esu aš senas laikrodis,
Atvykęs čia nuo Trakų.


Esu garbingas laikrodis,
Aš niekam nemeluoju.
Dabar truputį šlūbčioju,
Vėluoju negaluoju.


Esu iš kito šimtmečio —
Matai auksinį gaidį?
Esu iš kito šimtmečio,
Bet vis dar noriu eiti.


Kadais...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Baltas baltas patalėlis
Panašus j baltą sniegą.
Miega mažos mano lėlės
Ir visi žaisliukai miega.

Miega meškis baritonas,
Bitėm avilj pastatęs,
Miega laivo kapitonas,
Undinėlę vakar matęs.

Glaudžias pūko pagalvėlės
šokolado pardavėjas...
Tik prie lango kareivėlis

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Ritasi, kyla nuo miško šalies,
Supa padangę lyg sparnas nakti

Sunku kvėpuoti, nutilo gamta,
Saulė raudonu ūku apsupta.

Žaibas liepsnota vaga
Perskrodė dangų staiga.
Dunda nuo miško garsiau,
Artinas viesulas jau.

Trenkė, apsuko,
Sūkuriu rūko,—
Viską sumaišė drauge,

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Vai žydi žydi per visą dieną
Šviesi saulužė — dangaus ugnužė.

O už saulužę, kas dar šviesesnis? —
Motulės veidas, motulės veidas.

Vai šviečia šviečia žalioj palaukėj
švelnios gėlelės — pienės baltpūkės.

O kas už pienės pūką švelnesnis? —
Motulės rankos,...

Eilėraščiai Eilėraščiai mamai
Skaitysite 1 min.

Iš užgirio pilnas mėnulis antai
įspindo į langą gryčiutės,
šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia
Ar pirštais gudriais ant gryčiutės langų
Žvaigždelėmis verpaią audžia.

Pilnas rėtis trupinių.
/Dangus ir žvaigždės/

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Balto šilko sijonėliai —
Lylia tylia.
Sukas baltos ramunėlės
Lylia lylia.

Iš rugių slapčia išėję —
Lingo lingo,
Rugiagėlės supas vėjy —
Lingo lingo.

Gėlės bėga, vėjas gaudo
Oi tai juokol —
Dobilai — linksmi, išraudę
Ratą...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Ant kelmelio atsistojęs

 Kiškis būgną mušė koja:

 -Vienas du trys, viens du trys,

 Aš esu drąsus karys!

O šalia jo daug zuikučių

Džiaugės, plojo jam katučių:

-Vienas du trys, viens du trys,

 Tėtė mūs narsus karys!

Eilėraščiai Eilėraščiai tėčiui
2014 m.

— Ei vėjeli,
Kur pro šalį
Tu neri, tu neri?
— Bėgu smėliu
I Gintarėlių
Paieškot pamary!
— Kur, žuvyte
Vinguryte,
Tu neri, tu neri?
— Tarp šešėlių
Gintarėlių
Paieškot sūkury!
— Kur, vaikuti,
Kur, zuikuti,
Tu neri, tu neri?
— Bėgu smėliu
Gintarėlių
Paieškot pamary!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Pradžiūvo darželis. Diegai pinavijų
Iš žemės rausvomis galvutėmis lenda.
Po kluoną bėgioja marguojanti banda
Žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų.

Ir katinas rimtas iš svirno išėjo,
Ir Margis, užlipęs ant priesvirnio,, rangos,
Ir kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Oi ežy, ežy, ežy,
Ką spygliukuose neši?

Ogi matot, ripu tapu,—
Visą šūsnį klevo lapų.

Rausvą obuolį iš sodo,
štai ir viskas, kaip atrodo.

Pasakyk, dygus vikruoli,
Kaip taisysi žiemai guolį?

Netrukdykit, ripu tapu,—
Po medžiu, iš aukso...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Šen, šnekuti,
Juodgūžuti,
Aš tavęs nepamiršau.
Į beržiuką
Inkiliuką

Tau įkėlęs pririšau,
Šiltas vėjas atskubėjęs
Liekną beržą palinguos.
Varnėniukai
Juodgūžiukai
Kaip lopšelyje miegos.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie pavasarį
Skaitysite 1 min.

Peršokę per valką
Kelio vidury,
Skubame į talką
Vyrai keturi.

Sunkios varpos svyra,
Kupinos grūdų.
Mes drauge su vyrais
Skubam nešt pėdų.

Vėjas varpas supa,
Čeža pradalgiai...
Gubą palei gubą
Statome smagiai.

Pradalgiuos susėda
Pailsėt šeima.
— Pėdas neša pėdą! —
Šypsosi mama.—

...
Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą Kostas Kubilinskas
Skaitysite 1 min.

Mano upė — Nemunėlis,
Mano upė — žydrūnėlis.
Plauna krantui smilteles,
Plauna pušiai kojeles.

Vakare ateis pas mus,
Jo srovė, šviesos pilna.
Vaikšto upė po namus,
Žiburėliais nešina.

Bėga bėga ir niekados neišbėga.
/Upė/

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Baltos lankelės —
Puslapiai skleidės...
Juodos avelės —
Bėgančios raidės.
Kas gi jas gano?
Akys kaip segės.
Juodos avelės
Pasaką sekė.
Pasaką sekė
Margą lyg raštą
Apie pasaulio
Mėlyną kraštą.
Apie teisybę,
Apie gerumą,
Trečiojo brolio
Kvailio gudrumą...
Lyg iš gausybės
...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie mokyklą Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Kas už tų vijoklių sienos?
Seno sodo sėklų sielos
Tyliai plazda po žeme,
Netrukdykime, eime.


Kas už lango atsiduso,
Kai čionai nebuvo mūsų?
Tas, kam buvo tuo laiku
Truputėlį nejauku.


Kas tenai už aukšto bokšto
Visą laiką gudriai spokso?
Ką šįvakar pasakys
Debesies žydra akis?

...
Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

O per naktį nuo balkono
Dingo aitvaras pernykštis...
Išsirito iš kokono
Mėlynsparnė peteliškė.


Rodos, nieko neįvyko —
Tik liūtis nuplovė kiemą,
Tik atvertus žalią knygą,
Saulė žaidė visą dieną.


Tik į vakarą aikštingai
Ėmė suktis pienių pūkas,
Tik aukštoj žolėj pradingo
...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Didelis kolūkio sodas,
Pilnas vyšnių, kriaušių,
šitas sodas man atrodo,
Kaip giria didžiausia.

Čia tarp medžių nuošaliai
Stovi gražūs aviliai.

Kai j sodą pirmą kartą
Koją aš {kėliau —
Vijo bitės ligi vartų
Ir vis tiek įgėlė.

įlindau aš tarp šakų
Ir iš tolo...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Ilgas vakaro šešėlis,
Prie kamieno prisišliejęs,
Tyliai tyliai pasiklausė,
Ką tu man sakei į ausį.


Apie vakaro gerumą,
Apie rūmą — rožės krūmą,
Apie pamestą kurpaitę.—
(Ją ryte atras našlaitė),


Kaip ežys ir jo ežięnė
Verda saldžią obuolienę...
Apie tai, , kaip čia po...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Apsiniaukė, pajuodo
Saulės takas skaistus.
Byra byra ant sodo
Ir ant pievų lietus.

Oi, kaip šnara! —
Kaip šnara! —
šnabžda vyšnios džiugiai.
Oi, kaip gera,
Kaip gera! —
Kužda dirvoj rugiai.

Rytą glosto mus rūkas,
Saulę rita diena.
Aukso mariose plūko
Vyturėlio...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

BALTARUSĖ

Tyliai teka Nemunas,
Plaukia upių tėvas...
Neša vilnį Nemunas
Per laukus, per pievas...
Tai Baltarusija,— mano gimtinė.
O aš — Alesia — Jūsų kaimynė.

LATVĖ

O aš —
Latviukė Ausma
Nuo Dauguvos krantų.
Vienos jūružės gausmo
Mes klausomės kartu.

Eilėraščiai Ramutė Skučaitė

Skaitysite 1 min.

Tėvyne!Tėvyne!
Ant gintaro lapų
Ruduo tavo vardą
Kas rytą nutapo.


Tėvynė — tai vėliavos
Vėjyje plazda.
Tėvynė — šaka.
Užsūpuojanti strazdą.


Tėvynė — žvaigždė
Pro boluojančią miglą.
Akacijų takas
Į mano mokyklą.

 

Eilėraščiai Eilėraščiai apie tėvynę
Skaitysite 1 min.

Saulė pasikėlė
Virš beržų.
Linksi aguonėlė
Pamažu.

Aguonėlė prašo:
Duok vandens!
Kas vandens nors lašą
Atgabens?

Gausi vandenėlio
Daug lašų:
Pilną kibirėlį
Tau nešu!

Bėga vandenėlis
Pamažu.
Auki, aguonėle,
Lig beržų!

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

RASA

Mėnulio trupinėliai
Miške išbarstyti,
Šalti akmenėliai
Žoleles nusvėrė.

VAIVORYKŠTĖ

Pamesta pasagėlė
Ant plataus lauko,
Prie gilaus ežero.
Karšta kaip žarija
Užkrito už debesėlio.

Oi, lekia skrenda
Šyvas žirgelis
Dulkėtu vieškeliu,
Lygiuoju...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 2 min.

Rugelis tyliai snaudžia,
Paslėptas nuo speigų.
Rugelj žemė glaudžia,
Užklojusi sniegu.

Žemelei daigas rūpi.
Po žėrinčia šarma
Sūpuoja žemė rugį —
Kaip mylinti mama.

Miegoki, žiemkentėli,
Miegoki, čiūčia liū.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Mažutėj gatvelėj
Vidurnaktį
Tykiai
Pabunda iš sapno
Nematomi
Stikliai.


Jų žingsniai
Stikliniai.
Stikliniai jų būstai.
Koks senas
Tas amatas —
Stiklą išpūsti!


Gatvelėje
Stiklių
Ant stiklo svarstyklių,
Žiūrėkite,
Sukas
Trapus
Sviedinukas!


Prie vartų išeina
Stiklinė
Mergytė.
...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Štai jums vakaras žiemos —
Jis ieškojo šilumos,—
Patyliukais atkeliavo
Visas baltas nuo šarmos.


Kai tarpuvarčiuos senuos
Žydros pūgos aimanuos,
Jo minkštų pūkuotų žingsnių
Negirdėsite kiemuos.


Štai jums vakaras žiemos.
Pasiilgęs šilumos,
Jis atėjo ir sutirpo
Prijuostėlėje mamos.

...
Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Mes neturime priekalo,
Replių nė plaktukų,
Tik vis kalam,
Kalam, kalam —
Tuku tuku tuku!

Baltas beržas — mūsų plienas,
Daug snapų — plaktukų...
Darbininkai
Mes kiekvienas —
Tuku tuku tuku!

Kirmėlaitės juodagalvės
Eglę graužė, tuko...
Tai darbelio
Buvo kalviams —

Eilėraščiai Eilėraščiai apie darbą
Skaitysite 1 min.

Išėjo tėvelis į mišką,
Išėjo motinėlė į mišką,
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai į mišką.

Pamatė tėvelis pelėdą,
Pamatė motinėlė pelėdą,
Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė,
Pamatė visi vaikai pelėdą.

Nušovė tėvelis pelėdą,
Nušovė motinėlė...

Eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Visą dieną
Mes po kiemus
Lakstėm,
Žaidėme indėnus.


Šliaužiojom
Po žolę žalią.
Tyliai žaidėm
Katę-pelę.


Žaidėm netgi
Tėtę-mamą.
Smėly statėm
Smėlio namą.


Žaidėm
Mokytoją-klasę...
Visą dieną
Mokslas tęsės.


O paskui —
Diena prabėgo,
Ir nebežaidėme.
Nieko.

...
Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Senas sargas
Kaktą trina,—
Slaugo sergantį žvėryną:
Begemotas meta svorį —
Nieko valgyti nenori.
Dešimt Nilo krokodilų
Iš vandens nebeiškilo.
Trys šimtai senų papūgų
Vieno katino pabūgo.
Ten po palmėm Liūtas liūdi,—
Kur klampot per tokią liūtį?..


Viskas klostos negerai,
Kai...

Eilėraščiai Gražūs eilėraščiai
Skaitysite 1 min.

Šaltis kiemsargis jau trina
Ledo pasakos vitriną.


Spindinčiu sniegu nušluosto
Mėnesio cukrinį skruostą.


Žiūri jis, kaip sniego rožės
Iškilmingai puotai ruošias.


Net stikliniai manekenai
Šokti mokosi tai dienai.


Šaltis kiemsargis jau trina
Ledo pasakos vitriną


Ir už slieką...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie žiemą
Skaitysite 1 min.

Žemuogių pilni krepšeliai,
Ir vaikų pilni keleliai.
Kvepia žemuogėm laukai
Ir upokšniai, ir miškai.

Va, burnelė žemuoginė,
Va, noselė žemuoginė.
Ir pirščiukai lyg dažyti,
Saldūs — galim palaižyti.

Kvepia žemuogėm laukai
Ir namučiai, ir...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Briedžio rasoti ragai
Blyksi palaukėj ilgai.

Jau prasimerkė ir gėlės.
Skrenda būriais plaštakėlės.

Girdis, kaip kala seniai
Pamokas stropūs geniai.

Raibos gegutės kukuoja.
Vėjas pušyną šukuoja.

Peteliškės neša žinią.

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Banga suklups prie kranto:
Bangele, ką darai?
Tau iš prijuostės
Krenta
Į krantą
Gintarai.


Ir tas, kas ieško —
Randa.
įsižiūrėk gerai.
Nubarstė visą krantą
Geltoni
Gintarai.

 

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą
Skaitysite 1 min.

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
išvažiavo žagarų,
parvažiavo be nagų.
Man bandelės nekepė,
kad ir kepė nedavė,
po varteliais pakišo,
žila kiaulė iškniso.

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
po varteliais pakišta,
šiaudų kūliu užkišta.
Tie varteliai...

Eilėraščiai Eilėraščiai apie gamtą Kazys Boruta
Skaitysite 1 min.
MENIU