Vaško dvarelis

RASA

Mėnulio trupinėliai
Miške išbarstyti,
Šalti akmenėliai
Žoleles nusvėrė.

VAIVORYKŠTĖ

Pamesta pasagėlė
Ant plataus lauko,
Prie gilaus ežero.
Karšta kaip žarija
Užkrito už debesėlio.

Oi, lekia skrenda
Šyvas žirgelis
Dulkėtu vieškeliu,
Lygiuoju ežeru,
Drobelėmis pabalnotas.

SAULĖ

Ugnis — liepsna —
Debesų pakraštėliais.
Per kalvas bėga,
Ežerais plaukia,
Gailioj ašaroj žiba.

LIETUS

Išpylė debesėlis
Vandens dubenėlį
Pro lapų rėtį
Į žemės klėtį.

ŽVAIGŽDĖS

Pro naktužės langą
Priskrido į dangų
Daug Jono vabalėlių,
Aukso žiburėlių.

AVILYS

Vaško dvarelis
Su šimtu langų,
šimtas duonos kepalėlių,
šimtas medaus puodynių —
Vis vienos motinėlės.

ŽOLĖS

Linksmos sesulės,
Vėjo martelės,
Už rankų susiėmę
Žaidimėlį šoka.

RUGIAI

Maži duonos kepaliukai
šiaudų pintinėlėj,
Rasos užmaišyti,
Saulės iškepti,
Vakare ataušę.

EGLĖ

Ant Nemuno kranto
Žalia skara apsigobus —
Kaimo moterėlė,
Miglelių motinėlė.

LAPAI

Žiedų broleliai,
Žali berneliai,
Vėjelio išliūliuoti,
Gražiais žodžiais
Paukštukus kalbina.

MIEGAS

Mėnulio sūnelis,
Žvaigždžių brolelis,
Patalą pakloja,
Pasakų prigalvoja.

Tamsioj naktužėj
Aukštoj liepelėj,
Drevės namely,
Dvi ugnys šviečia
Kiškelius šaukia.

GANDRAS

Varlių karalius
Po raistą, po pievą
Išdidus vaikštinėja,
Raudonu kardu švytruoja.

VARNĖNAS

Maža dūdelė,
Molinė švilpynėlė
švilpia dūduoja
Vyšnios medely.

EŽYS

Adatėlių kamuolėlis
Kloja lapų patalėlj.
Iš lapelių šilko —
šiltos antklodėlės.

301 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU