Kvietimas ir kvietimo laikas

Svečiai į vestuves, sidabrines vestuves ir kitas dideles jubiliejines iškilmes kviečiami prieš tris keturias savaites, o į mažesnes— prieš savaitę. Eiliniam vakarui, kur bus nedaug svečių, geriausia kviesti prieš kelias dienas, asmeniškai arba telefonu. Į dideles iškilmes priimta kviesti raštišku pakvietimu (uždarame voke, o ne atvirlaiškiu!). Jei kvietimas išspausdintas spaustuvėje, svečio vardas įrašomas ranka. Kvietimai išsiuntinėjami visiems kviečiamiesiems, netgi anksčiau pakviestiems žodžiu. Šeimai siunčiamas kvietimas adresuojamas jos galvai.

Mūsų laikais kvietimus į vestuves dažniausiai siunčia patys jaunieji, tačiau kartais tai daro ir jaunųjų tėvai.

Kvietimo pavyzdys:

Gerb. Antanai Mockau,

Kviečiame Jus dalyvauti mūsų vestuvėse, kurios įvyks š. m. lapkričio 8 d. 18 vai N. kultūros namuose, Kalinino 1.

Jūratė Keturakytė

Algis Džiugas

Kaunas, 1975. X. 15

Jūsų atsakymo laukiame iki š. m. lapkričio 1 d. Čechovo 15—4.

Jei vestuvės vyks pas jaunosios tėvus, kvietimus siunčia jie, jei klube ar restorane — kvietimai gali būti pasiųsti abiejų jaunavedžių tėvų vardu.

Netgi kai kvietime neparašyta „prašome atsakyti", gavėjas kuo greičiau turi pranešti, ar galės dalyvauti iškilmėse. Mat, rengėjams reikia žinoti tikslų svečių skaičių. Atsakymas taip pat siunčiamas voke. Suprantama, atsakyme būtinai reikia padėkoti už kvietimą. Jei dalyvauti nėra galimybių, paaiškinama priežastis ir dėl to apgailestaujama.

Netinka kviesti paskutinę valandą, kaip kad netinka į kvietimą nieko neatsakyti arba atsakyti iškilmių dieną. Neatvykti paskutinę akimirką galima tik dėl labai svarbių priežasčių. Apie tai pranešama telefonu arba telegrama, kraštutiniu atveju — laišku, paaiškinant priežastis.

314 žodžiai (Skaitysite 2 min.)
Kaip elgtisSvečiuose

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.