Svečiuose

Žmonės susitinka ir bendrauja įvairioje aplinkoje. Tačiau nors ir labai populiarūs susitikimai kavinėse, klubuose ir kitose viešose vietose, viena iš labiausiai paplitusių bendravimo formų yra draugiški vizitai.

Svečių priėmimui visų pirma reikia paruošti patalpą. Šventiškai nuotaikai didelę reikšmę turi ne tik gėlės, bet ir apšvietimas.

Jaunai ir neprityrusiai šeimininkei dažnai atrodo, jog visiškai nesudėtinga pavaišinti svečius karštais patiekalais. Iš tikrųjų savarankiškus priėmimus...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 5 min.

Jei kuriam svečiui reikia išeiti anksčiau, jis tai daro, neatkreipdamas kitų dėmesio. Tada atsisveikinama tik su šeimininkais, paaiškinant jiems išėjimo priežastį. Jei nepastebėtam išeiti nepavyksta, su pasiliekančiais atsisveikinama bendru nusilenkimu.

Svečiai turi išeiti laiku. Tai...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 3 min.

Ir svečiai, ir šeimininkai turi būti punktualūs. Svečiai turi teisę būti nepatenkinti šeimininke, kai toji, jiems atėjus, dar tvarkosi virtuvėje. Savo ruožtu šeimininkai (ir kiti svečiai) pavėlavusius galį palaikyti prastai išauklėtais ir nesiskaitančiais su kitais.

Į svečius...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 5 min.

Svečiai į vestuves, sidabrines vestuves ir kitas dideles jubiliejines iškilmes kviečiami prieš tris keturias savaites, o į mažesnes— prieš savaitę. Eiliniam vakarui, kur bus nedaug svečių, geriausia kviesti prieš kelias dienas, asmeniškai arba telefonu. Į dideles iškilmes priimta...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 2 min.

Mėgstantys bendrauti žmonės nesitenkina viešų įstaigų (kavinių, restoranų, klubų ir t. t.) lankymu, bet kartkartėmis, norėdami namų aplinkoje pažymėti dideles šventes ar šeimos iškilmes, kviečiasi draugų į svečius. Tokiuose priėmimuose neturi būti tenkinamasi vaišėmis;...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 1 min.

Yra žmonių, su malonumu priimančių svečius, bet yra ir tokių, kuriems svečiai — tik vargas ir nereikalingas laiko gaišinimas.

Šiaurės kraštų gyventojų senieji papročiai reikalavo, kad šeimininkas bet kokį keliauninką, net ir nepažįstamą, sutiktų prie savo namų durų....

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 2 min.

Nelauktas svečias gali šeimininkus ne tik pradžiuginti, bet ir netyčia užklupti. Todėl, pas ką nors einant, reikia atsižvelgti į laiką, to žmogaus darbo specifiką ir gyvenimo būdą. Geriausia paklausti — asmeniškai ar telefonu,— kuriuo laiku jam patogiau jus priimti. Neįspėjus į...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 3 min.

Lankydami susirgusį artimą pažįstamą, reiškiame jam savo užuojautą ir pakeliame jo nuotaiką. Tačiau lankoma tik tada, kai šitai leidžia gydymo režimas.

Seniai žinoma, jog pasveikimas dažnai labai priklauso nuo ligonio psichinės būsenos. Kiekvienas ligonis, draugų ir bendradarbių...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 3 min.

Trumpi privatūs vizitai daugiausia daromi vakare ir poilsio dienomis po 12 valandos, tačiau jokiu būdu ne pietų metu. Per didžiąsias šventes — Naujuosius metus ir kt. — neinama pas mažai pažįstamus žmones. Be kvietimo galima eiti tik į tuos namus, kur esate tikri, kad jūsų vizitu...

Kaip elgtis Svečiuose
Skaitysite 3 min.