Svečiai išeina

Jei kuriam svečiui reikia išeiti anksčiau, jis tai daro, neatkreipdamas kitų dėmesio. Tada atsisveikinama tik su šeimininkais, paaiškinant jiems išėjimo priežastį. Jei nepastebėtam išeiti nepavyksta, su pasiliekančiais atsisveikinama bendru nusilenkimu.

Svečiai turi išeiti laiku. Tai priklauso nuo iškilmių pobūdžio. Jei buvo kviečiama užeiti vakare, išeinama apie 22—23 valandą. Tik vestuvėse ar sutinkant Naujuosius metus galima linksmintis iki ryto. Kitų švenčių dienomis paprastai išeinama ne vėliau kaip 24 valandą. Nereikia pamiršti, jog svečių priėmimas iš šeimininkų reikalauja didelės įtampos.

Dažnai pervirš išgerta taurė trukdo laiku išeiti, žmogus praranda takto jausmą, ir tik bloga nuotaika ir netikusi savijauta kitą dieną primena, kad negalima nepaisyti elgesio taisyklių ir piktnaudžiauti šeimininkų svetingumu. Pirmieji išeina pagyvenę žmonės, po jų netinka ilgai užtrukti ir jauniems. Atsisveikindami svečiai ir šeimininkai dėkoja vieni kitiems už suteiktą malonumą. Šeimininkas palydi kiekvieną svečią iki durų, o šeimininkė pasilieka kambaryje su dar esančiais svečiais. Išeidamas svečias pats atsidaro duris. Šeimininkas to nedaro, kad neatrodytų, jos jis nori greičiau nusikratyti svečiu. Jei reikia, šeimininkas padeda atidaryti paradines duris. Kai svečių nedaug, šeimininkas padeda jiems apsivilkti. Paskutinė jo pareiga — pasirūpinti, kad būtų palydėtos į namus vienos atėjusios moterys. Jis prašo, kad tai padarytų arčiau moters gyvenantis vyriškis ar šeima.

Paskutinė svečio pareiga — pirmai progai pasitaikius, prašyti šeimininką atsakomajam vizitui. Atsakomasis priėmimas rengiamas, atsižvelgiant į savo galimybes. Jeigu jus kvietė šventinių pietų, jūs galite pakviesti kukliai vakarienei, kur bus mažiau svečių. Paprastai toks atsakomasis vizitas daromas būtinai. Po to jau galima būti visiškai laisvam nuo įsipareigojimų ir elgtis pagal savo norą. Jeigu svečiuose susipažinote su jums mielais žmonėmis ir panorote su jais palaikyti pažintį bei pakviesti pas save, reikia, bent pirmą kartą, kviesti ir šeimininkus, kurių namuose susipažinote.

Kas neturi galimybės kviestis svečių, neprivalo rengti ir atsakomųjų priėmimų. Jiems takto jausmas turi padiktuoti, kaip atsidėkoti šeimininkams už svetingumą. Galima juos pakviesti į teatrą, koncertą, kavinę, restoraną ir t. t.

Oficialūs iškilmingi priėmimai organizuojami iš esmės taip, kaip ir šeimyniniai priėmimai. Čia šeimininkų vaidmenį atlieka iškilmių organizatoriai arba tam išrinkti žmonės. Rengėjai priima svečius ir sveikina juos prie įėjimo į salę arba vestibiulyje. Garbingi svečiai sutinkami prie paradinių durų ar netgi prie namų (šiltu metų laiku). Vakaro organizatoriai elgiasi taip, kaip šeimininkai šeimos šventėse.

482 žodžiai (Skaitysite 3 min.)
Kaip elgtisSvečiuose

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.