Vizito laikas ir trukmė

Trumpi privatūs vizitai daugiausia daromi vakare ir poilsio dienomis po 12 valandos, tačiau jokiu būdu ne pietų metu. Per didžiąsias šventes — Naujuosius metus ir kt. — neinama pas mažai pažįstamus žmones. Be kvietimo galima eiti tik į tuos namus, kur esate tikri, kad jūsų vizitu bus džiaugiamasi.

Netinka, eiti į svečius prieššventinėmis dienomis ir šeštadieniais, nes tada rengiamasi šventėms, tvarkomasi ir t. t. Vizito trukmė priklauso nuo jo pobūdžio ir susiklosčiusių aplinkybių; ją lemia paties lankytojo takto jausmas. Trumpiausias vizitas — nuo 10 iki 15 minučių. Pernelyg atvirai žvilgčioti į laikrodį netinka, nes tuo galima įžeisti šeimininkus.

Vizitas — mandagumo ir pagarbos namų šeimininkui išraiška. Anksčiau po tokio vizito visada sekdavo atsakomasis aplankymas. Šiuo metu mandagumo ir atsakomieji vizitai pamažu baigia išnykti.

Prisistatymo, susipažinimo vizitai ir atsakomasis vizitas gali tapti nuolatinės pažinties pradžia. Tačiau kol bendravimas teturi formalaus mandagumo pobūdį, vizitas turi būti trumpas ir neužtrukti ilgiau kaip ketvirtį valandos.

Netekėjusi moteris paprastai nedaro atsakomojo vizito viengungiui vyriškiui, tačiau gali jį pasikviesti pobūviui.

Įsikūrus nedidelėje gyvenvietėje, aplankomi tie, su kuriais ateityje reikės bendrauti.

Kur daryti vizitą — į namus ar į darbą,— padiktuoja aplinkybės ir takto jausmas. Pareigos vizitas labai paplitęs kariškių tarpe. Kai du vieno pulko karininkai dar nesusipažinę su vienas kito žmona, žemesnio laipsnio karininkas su savo žmona aplanko aukštesnio rango karininką. Tokio principo laikosi ir vienos įstaigos darbuotojai, kai numato, jog ateityje jų šeimos bendraus.

Rengdamasis vesti, jaunuolis turi susipažinti su savo išrinktosios tėvais. Susitariama dėl vizito laiko, ir jaunuolis su gėlių puokšte būsimajai uošvei ateina tiksliai nurodytu laiku. Tikriausiai jam bus pasiūlytas puodelis arbatos ar taurė vyno. Nors toks vizitas gali tęstis kiek ilgiau, negu paprastas, tačiau jaunuolis neturi piktnaudžiauti būsimųjų savo giminaičių paslaugumu ir trukdyti jų laiko. Tinkamu momentu jis prašo leidimo atsisveikinti. Jaunuolis laukia, kol jam atsisveikinimui paduos ranką. Jeigu merginos tėvai jo iki durų nelydi, šitai daro ji pati.

O sužadėtinė pas savo būsimojo vyro tėvus eina kartu su juo.

Susipažinti su jaunojo ir jaunosios tėvais galima ir ne namuose, pavyzdžiui, drauge einant į teatrą ar pasivaikščioti. Tada susitikimo atmosfera būna ne tokia įtempta.

Atsisveikinimo vizitas ir vizitas sugrįžus

Ilgam ar visam laikui išvykdami iš vietos, kurioje ilgai gyvenote, aplankykite artimiausius pažįstamus, praneškite apie savo išvažiavimą. Atsakant į tokį vizitą, reikia nueiti į stotį, aerouostą ir pan. išvažiuojančiojo palydėti. Sugrįžę vėl aplankote pažįstamus ir šitaip juos informuojate apie savo parvykimą.

Svarbių šeimos įvykių ir švenčių proga daromi sveikinimo vizitai. Tokiais atvejais priimta įteikti gėlių arba dovaną.

insert
509 žodžiai (Skaitysite 3 min.)
Kaip elgtisSvečiuose

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.