Svečių atvykimas

Ir svečiai, ir šeimininkai turi būti punktualūs. Svečiai turi teisę būti nepatenkinti šeimininke, kai toji, jiems atėjus, dar tvarkosi virtuvėje. Savo ruožtu šeimininkai (ir kiti svečiai) pavėlavusius galį palaikyti prastai išauklėtais ir nesiskaitančiais su kitais.

Į svečius ateinama tiksliai nurodytu laiku. Ateiti 10 minučių anksčiau leidžiama tik į iškilmingus pietus. Tačiau į juos keliomis minutėmis vėluoti — jau nemandagu. Į kitus kviestinius renginius galima 5—10 minučių ateiti vėliau. Pavėlavus 20—30 minučių, reikia motyvuotai pasiaiškinti. Šeimos iškilmėse vėluojančiųjų laukiama apie 30 minučių (pietums dar mažiau).

Kai einate į svečius, ne taip svarbu, ką atsinešate — gėlių, dėžutę saldumynų ar ką nors kita, svarbiausia, kad nuotaika būtų gera. Svečias teprisimena, kad jis šeimininkų atžvilgiu turi priedermių ir tegul nedrįsta savo bloga nuotaika jų skaudinti.

Labai abejotinas pas mus paplitęs paprotys atsinešti gėrimų. Dažniausiai svečiai atsineša skirtingų markių gėrimų, jie nesiderina vienas su kitu ir netinka prie patiekiamų valgių. Šeimininkas tokiu atveju neturėtų ant stalo statyti visų gėrimų. Vertėtų atrinkti tik tam vakarui tinkamus, o kitus atidėti į šalį — kitam kartui. Tačiau daugelis taip nedaro, nes bijo įžeisti atnešusį gėrimo svečią. Betgi vakaro sėkmė priklauso ir nuo to, kiek ir ko išgerta.

Pirmuosius svečius šeimininkas pasitinka kartu su šeimininke. Vėl pasigirdus skambučiui, duris atidaro šeimininkas, o šeimininkė lieka kambaryje su svečiais. Dar vėliau ateinančius vietoj šeimininko gali sutikti jo suaugę vaikai, pirmiausia sūnus.

Kai šeimininkė yra viengungė, svečius gali sutikti jos artimiausias draugas, tą vakarą ėmęsis šeimininko pareigų.

Pasisveikinus šeimininkas ar jo sūnus padeda svečiams nusivilkti paltus. Po to atidaro duris ir leidžia svečiams eiti pirmiems. Svečias, įėjęs į kambarį, bendrai visiems nusilenkia ir prieina prie šeimininkės. Šeimininkė tuoj pat nutraukia pokalbį (žinoma, atsiprašiusi kitų), pakyla ir žengia kelis žingsnius svečio link. Tik jaunai merginai ar vyriškiui (jei jis ne senyvo amžiaus) ji gali paduoti ranką sėdėdama. Svečias, sveikindamasis su šeimininke, dėkoja jai už pakvietimą, o šeimininkė jam — už atėjimą. Kai patalpa maža ir nėra galimybės pasisveikinti su kiekvienu, užtenka tik nusilenkti. Šeimininkas turi svečius vieną su kitu supažindinti. Šeimininkas atsisėda paskutinis. Sėstis reikia taip, kad neatgręžtum kitiems nugaros. Įėjus naujiems svečiams, vyrai atsistoja ir vėl atsisėda, tik susėdus visoms moterims ir pagyvenusiems vyrams. Šios taisyklės laikosi ir jaunos merginos. Įėjus pagyvenusiai moteriai, sveikindamos ją, atsistoja ir jaunos moterys. Su bendraamžėmis moterys sveikinasi sėdėdamos.

Šeimininkai svečius sodina geriausiose vietose. Jauni žmonės visada (ir namuose) turi prisiminti, kad fotelius, sofas ir kitas patogias sėdėjimui vietas reikia užleisti pagyvenusiems ir moterims. Nedidelėje draugijoje pokalbiui kryptį duoda šeimininkė arba šeimininkas. Jie turi rūpintis, kad pokalbis būtų įdomus visiems. Kai susirinkusiųjų tarpe pasitaiko aistringų ginčininkų, šeimininkai taktiškai pakreipia pokalbį kita linkme. Jei bendro pokalbio iniciatyvą perima keli pašnekovai ir jų ginčas ar pokalbis domina visus, nemandagu ir netaktiška juos pertraukinėti. O jei dviejų svečių pokalbis kitiems neįdomus, bus geriausia jį tęsti vėliau, svečiams susiskirsčius į grupes. Pokalbio metu atėjus dar vienam svečiui, šeimininkas jam paaiškina, apie ką kalbamasi.

insert

Šeimininkai rūpinasi, kad visiems svečiams būtų patogu ir malonu; jie visiems vienodai dėmesingi.

Šeimininkė nurodo svečiams jų vietas prie stalo ir rūpinasi vaišinimu. Pokalbis prieš vakarienę neturi tęstis ilgiau kaip valandą. Už pietų stalo sėdama iš karto, negaištant, nes tuoj pat paduodami karšti patiekalai. Rūkantys gesina savo cigaretes ir papirosus. Prie stalo neinama, įsikandus papirosą. Jaunesnieji praleidžia priekin vyresniuosius.

Pavalgius žaidžiami bendri žaidimai, šokama, šnekamasi. Šeimininkai, pasinaudoję pokalbio pauze, gali pasiūlyti svečiams pasiklausyti muzikos. O gal kuris svečias atsisės prie pianino ar paims į rankas gitarą. Kad ir koks būtų atlikimo lygis, klausomasi dėmesingai ir dėkojama aplodismentais. Dainuoja ir visi kartu.

Šeimininkė protarpiais gali pavaišinti saldumynais ar vaisiais. Šeimininkas pripildo taures, rūpinasi rūkančiaisiais.

Šeimininkės pasiūlyta kava geriama stovint ar sėdint. Tuščias puodelis dedamas ant stalo krašto ar padėklo. Pravartu žinoti, jog daugelyje šalių stalo dengimas kavai yra ženklas, kad vakaras baigiamas.

817 žodžiai (Skaitysite 5 min.)
Kaip elgtisSvečiuose

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.