Kaip sėdėti

   Ant kėdės patariama sėdėti tiesiai ir laisvai, nesikūprinant ir nesiramstant. Negalima su kėde sūpuotis, sėdėti ant kraštelio arba ją apžergus. Sėstis ir keltis reikia be triukšmo. Kėdė nestumdoma, bet perkeliama už atkaltės. Bilsnojimas koja į savo kėdę, o juo labiau į kito, erzina šalia esančius. Negalima sėdint supti kojų ar maltis kėdėje. Kelius reikia laikyti suglaustus, pėdas pagal galimybę vieną šalia kitos, vieną koją galima truputį atkišti į priekį arba jas per gurnelius lengvai sukryžiuoti.

Šiuolaikiniai lengvi baldai leidžia pasirinkti patogią pozą. Sėdint madingame patogiame fotelyje arba ant žemo suoliuko, kojas galima ištiesti prieš save, jeigu tai netrukdo kitiems. Ar galima moteriai sėdėti, užsidėjus koją ant kojos? Kitados tokia poza buvo negirdėtas nemandagumas. Dabar, jeigu tuo metu nesikalbama su gerbiamu ir vyresniu žmogumi, nesisveikinama, tai galima sėdėti koja ant kojos (jei sijonas nėra labai trumpas). Vis dėlto jaunos merginos turi įsiminti, kad vyresniųjų draugijoje taip sėdėti netinka. Ši taisyklė galioja ir jaunuoliams. Užkėlus koją ant kojos, reikia nepamiršti, kad keliai turi būti kiek galima arčiau vienas kito, o viršuj esančios kojos nedera taip aukštai pakelti, kad gurnelis atsidurtų ant kitos kojos kelio ir matytųsi bato padas, kaip mėgsta daryti daugelis vyrų.

Laikoma, jog negražu paremti veidą ranka arba dėti galvą ant rankų. Nemandagu tokia atsainia poza kalbėtis su kitu, ypač vyresniu už save. Vyresniųjų draugijoje jaunuoliai neturi ramstytis alkūnėmis į savo ar kitų kėdes, rankomis apsikabinti kelius arba sukryžiuoti jas ant krūtinės. Rankos ramiai ir laisvai turi gulėti ant kelių arba ant stalo. Grubaus ir netašyto žmogaus įspūdį daro vyriškis, sėdįs išsižergęs ir delnais pasirėmęs į kelius.

Mandagus žmogus niekuomet neatgręš kitam nugaros. Draugijoje stengiamasi būti atsisukus į visus veidu, o jeigu tai neįmanoma, tai bent šonu.

Jaunuoliai (merginos ir vaikinai) atsistoja, kai į kambarį įeina arba iš jo išeina vyresnieji. Lygiai taip elgiasi ir vyrai, kai įeina arba išeina moteris.

389 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.