Prisistatymas

Užmegzti pažintį be tarpininko daug sunkiau, tam reikia didelio takto. Taktiškas žmogus norėdamas visada ras galimybę prisistatyti. Yra daugybė visokių dėmesio ženklų, paruošiančių kelią pažinčiai. Pirmosios paslaugumo apraiškos — durų atidarymas, nukritusio daikto pakėlimas ir pan. — gali duoti pradžią pokalbiui, o vėliau ir pažinčiai.

Jeigu jūs su kuo nors dažnai susitinkate pakeliui į darbą, tramvajuje, parduotuvėje ar įstaigoje ir jau netgi esate persimetę keliais nereikšmingais žodžiais, turite teisę prisistatyti. Radus tinkamą laiką, su tokiu žmogumi galima pasisveikinti. Jeigu jums atsakoma santūriai, pažinties reikia atsisakyti.

Dvidešimtame amžiuje manieros paprastėja. Pagal senas gero tono taisykles buvo nemandagu moteriai pačiai pasisakyti vyriškiui savo pavardę, jau nekalbant apie tai, kad mergina iš geros šeimos" be tarpininko užmegztų pažintį su vyru.

Vyras pasako savo pavardę, lengvai nusilenkdamas, moteris — truputį linktelėdama galvą. Prisistatydami paprastai nesako savo vardo. Tai galima daryti tik aiškumo dėlei — kai prisistatančiojo pavardė yra labai paplitusi. Net mažus vaikus reikia pratinti, kad jie po vardo sakytų ir pavardę.

Moteriai, esančiai su vyriškiu, kitas vyras prisistatyti negali, prieš tai nesusipažinęs su juo.

Susipažįstant žiūrima vienas kitam į akis; žvelgti pro šalį yra kito įžeidimas. Susipažįstant pasakyti žodžiai „labai malonu" ar „labai džiaugiuosi" dažnai skamba formaliai. Dar mažiau tinka sakyti „man apie jus daug pasakojo" ar „aš apie jus jau girdėjau". Tokį pasakymą galima įvairiai suprasti, ir žmogus atsidurs nejaukioj padėty. Tačiau ir tylomis stovėti negerai, todėl mandagumas reikalauja, kad susipažįstantieji pasikeistų bent keliomis frazėmis.

Pokalbį visada pradeda vyresnis. Todėl jaunuoliui, kurį pristatė pagyvenusiam žmogui, reikia palaukti, kol pastarasis jį užkalbins. Jeigu tyla užsitęsė, jaunuolis, laiku ir taktiškai ką nors tinkama pasakydamas, taip pat gali nutraukti nejaukią pauzę.

Kai jums pristato tokį asmenį, su kuriuo nenorėtumėte susipažinti, jam to neparodykite. Ir tada reikia būti mandagiam.

Gali atsitikti, kad jūs neišgirdote pristatomojo pavardės ar jos iš karto neįsiminėte. Tokiu atveju, jei galima, reikia nepastebimai paklausti ką nors iš pažįstamų arba paprašyti jį patį pakartoti savo pavardę.

 

407 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.