Elgesys namuose

Šeimininkė negali tikėtis gerų santykių su kaimynais, jei pati daužo kilimą ar purto dulkėtą skudurą netoli kitų džiovinamų skalbinių. O kiek kartų jūs patys, eidami gatve, matėte, kaip viršutinių aukštų gyventojai, nepaisydami nei praeivių, nei kitų gyventojų, virš jūsų galvos purtė dulkes.

Kiekvienas žmogus moka vertinti savo darbą. Tačiau reikia mokėti gerbti ir kitų triūsą — tuo reiškiasi žmogaus kultūra.

Žmonės dažnai nepagalvoja, kad jų butas — ne radijo studija, neturi tokios izoliacijos, ir įjungia radiją ar televizorių visu garsumu, šoka ir dainuoja su svečiais, kad net namas dreba, tranko durimis, triukšmauja laiptinėse ir t. t. O paskui skundžiasi nesugyvenamais kaimynais, nenorinčiais taikstytis su tokia netvarka.

Namo gyventojai susitikę sveikinasi, nors oficialiai vienas kitam ir nebuvo pristatyti. To paties moko ir savo vaikus.

Elgesys šeimoje

Kaip žmogaus išorė, taip ir butas atspindi jo dvasią. Ne brangus apstatymas, ne kilimai ir krištolas sudaro namų jaukumą. Viskas priklauso nuo šeimininkų skonio, nuo jų namų malonios aplinkos.

Namų jaukumo ir geros nuotaikos prielaida yra švara ir tvarka, taip pat visų šeimos narių siekimas gyventi taikiai ir sutartinai.

Kur nėra švaros ir tvarkos, kur pati šeimininkė apsileidusi ir nevalyva, negali būti ir kalbos apie atilsį namuose. Bet ir pavyzdingame bute, kur šeimininkė švarą paverčia kultu ir draudžia vyrui, vaikams vaikščioti išblizgintu parketu, jaukumo ir ramybės taip pat nėra. Namuose tada švaru ir tvarkinga, kai kiekvienas daiktas turi savo vietą — kėdės neapkrautos drabužiais, vaikų žaislai neišmėtyti po visą butą. Visi šeimos nariai pagal savo jėgas ir galimybes turi rūpintis tvarka ir švara net ir tada, kai mama turi tik namų šeimininkės pareigas. Jei mama dirba, visos namų pareigos turi būti paskirstytos. Ir mažiems vaikams reikia duoti jų jėgas atitinkančius įpareigojimus — tai skiepija meilę darbui, ugdo atsakomybės jausmą. Vis dėlto, nežiūrint namiškių paramos, už tvarką šeimoje visada yra atsakinga motina.

Ir namų šeimininkės turi mokėti planuoti savo laiką. Tada ir darbas sekasi, ir nuveikti galima daugiau.

Šeimos pinigai

Šeimoje būna nemažai konfliktų dėl nemokėjimo teisingai paskirstyti savo biudžetą.

Mūsų laikais, kai dažniausiai dirba ir vyras, ir žmona, jie abu įneša savo indėlį į šeimos biudžetą, ir jų asmeninis reikalas, kaip tuos pinigus išleisti. Gerai, kai sekasi vesti išlaidų knygą ir joje rašyti visas ūkio išlaidas. Smulkioms išlaidoms kiekvienam dirbančiam šeimos nariui duodama iš anksto. Protingai elgiasi tos šeimos, kurios sudaro numatomų išlaidų kalkuliaciją. Dėl ypatingų, nenumatytų išlaidų sutuoktiniai turi tartis. Visa tai padeda ne tik tvarkyti namų ūkį, bet ir palaikyti šeimoje gerus santykius.

insert

Santaika namuose priklauso tiek nuo vyro, tiek ir nuo žmonos. Pirmoji sąlyga jai yra savitarpio pasitikėjimas, pagarba, vienas kito supratimas ir, žinoma, mandagus, taktiškas elgesys.

Daugelis vyrų savo blogą nuotaiką dėl nemalonumų darbe išlieja ant namiškių. Tai rodo tik žemą žmogaus kultūrą.

Norint gyventi sutartinai, reikia būti santūriam, mokėt susivaldyti. Kaip dažnai tenka gailėtis dėl įtūžus pasakytų grubių žodžių. Ne veltui patarlė sako, kad ,,žodis — ne paukštis, paleisi — nepagausi“.

Gerai auklėti vaikus — ne tik moralinė, bet ir juridinė tėvų pareiga.

Vaikas pirmąsias gyvenimo pamokas gauna namuose. Iš mažų dienų jam reikia skiepyti pagarbą darbui, dėti dorovės ir dvasinės kultūros pamatus, formuoti elgesio visuomenėje įgūdžius. Kad vaikas augtų sąžiningas ir doras, tėvai jam turi būti pavyzdys.

Vaikų auklėjimo klausimais tarp tėvų neturi būti nesutarimų. Iš mažų dienų reikia pratinti vaiką laikytis tvarkos ir švaros: prieš valgį plautis rankas, prieš miegą valytis dantis, praustis ne tik veidą, bet ir ausis, kaklą, kojas, naudotis nosine, gražiai valgyti ir t. t. Negalima leisti krapštyti nosies, kramtyti nagų, žiovauti ir kosėti neprisidengus, kalbėti pilna burna ir t. t. Suaugusieji savo pavyzdžiu turi nuolat skiepyti vaikams mandagumą, jautrumą, pagarbą vyresniesiems, teisingumą. Atsitinka su vaiku pasielgti neteisingai. Suaugęs tokiu atveju turi vaiką atsiprašyti. Reikia skatinti visa, ką vaikas turi gero, gražaus, remti jo pastangas būti pavyzdingam. Tačiau pernelyg girti vaiką nepatartina. Tėvai, ypač jauni, turi susipažinti su vaikų auklėjimo problemomis. Gausi šia tema literatūra, paskaitos, televizijos ir radijo laidos — viskas padeda tinkamai auklėti, tačiau sunku pasiekti gerų rezultatų, kai patys tėvai nerodo gero pavyzdžio savo vaikams.

 

828 žodžiai (Skaitysite 5 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.