Tramvajuje, autobuse, traukinyje ir taksi

Pirmenybę sėsti į viešąjį transportą turi invalidai, vaikai, pagyvenę žmonės ir moterys. Prireikus keleiviai jiems padeda. Vyras, įeidamas į vagoną, priekin praleidžia moterį. Kai įeinama ir išeinama pro vienerias duris, pirmiau leidžiama žmonėms išeiti. Vyras iš vagono (autobuso) išlipa pirmas ir padeda savo bendrakelionei, pagyvenusiam vyriškiui ar vaikams. Jei, laukiant transporto, susidaro eilė, jos reikia laikytis. Važiuojant įšokti ar iššokti iš transporto priemonės griežtai draudžiama, nes tai pavojinga gyvybei. Dėl tos pačios priežasties draudžiama kaboti ant laiptelių ar bėgti palei važiuojančią transporto priemonę. Kai tramvajus, vagonas ar autobusas perpildytas, geriau palaukti kito. Kartais žmonės dėl kamšaties, skubėjimo, saugaus eismo taisyklių nesilaikymo nuvažiuoja ne ten, kur norėjo, bet į ligoninę.

Įlipę į vagoną (autobusą), nesustokite prie durų, bet eikite į priekį, padarydami vietos kitiems keleiviams. Norint atžymėti bilietą, jį galima perduoti. Stovėti ir eiti pro šalį reikia netrukdant ir neužkliudant kitų keleivių. Negalima ant sėdynės išsikėsnoti ir visą užimti, kai ji skirta dviem. Ryšulius ir krepšelius dėti ant sėdynės galima tik tada, kai niekas nestovi ir yra laisvų vietų. Jei laisvų vietų nėra, daiktai laikomi ant kelių arba dedami ant grindų ar lentynos. Sėdima taip, kad nebūtų trukdoma kitiems keleiviams. Sėdimos vietos užleidžiamos seneliams, ligoniams, tėvams su kūdikiais, nėščioms moterims, mažiems vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Taip turi daryti ir vyrai, ir moterys, o pirmiausia jaunimas. Išauklėtas vyriškis užleidžia savo vietą stovinčiai moteriai. Užleidžiant vietą, reikia atsižvelgti į situaciją ir vadovautis takto jausmu. Atsikeliant galima pasakyti pora žodžių, bet galima tai padaryti ir tylint. Į pasiūlytąją vietą sėdant, būtinai reikia padėkoti už parodytą dėmesį, dėkoja ir vyras, kai jo draugei užleidžiama vieta. Jei sekančioje stotelėje reikia išlipti, pasiūlytos vietos galima atsisakyti. Tada dėkojama už dėmesį ir paaiškinama, kodėl nesinaudojama paslauga. Tramvajuje, autobuse ir priemiestiniuose traukiniuose nevalgoma ir nerūkoma. Į vagoną neinama su ledais rankose. Nuo drabužių nepurtomas sniegas ar lietaus lašai. Bilietai ir šiukšlės metamos ne ant grindų, bet į šiukšlių dėžes. Čiaudint ir kosint naudojamasi nosine. Vagone nesigražinama, nevalomos panagės, nekrapštomos ausys ir dantys. Tėvai turi žiūrėti, kad vaikai kojomis nesuteptų sėdimų vietų ir kitų keleivių drabužių.

Laikraštis skaitomas ne išskleistas, bet sulankstytas. Negalima trukdyti kaimyno, žvilgčiojant į jo laikraštį ar knygą. Netinka apžiūrinėti keleivius.

Garsus pokalbis ir juokas trukdo žmonėms. Vagone nesikalbama apie šeimyninius ir tarnybinius reikalus, nesiklausoma kitų pokalbių. Reikia turėti smulkių pinigų bilietui. Tai patogu ir kasininkui, ir keleiviui.

insert

Jei jūsų bendrakelionis nupirko bilietą sau ir jums, padėkokite ir nesiginčykite dėl apmokėjimo. Sumokėjusiam atsisakius imti pinigus už bilietą, pokalbis šia tema baigiamas. Kai moteris pareiškia norą nusipirkti bilietą, vyras su ja nesiginčija. Bilieto nereikia sukti, lamdyti, nes tikrinant dėl to gali kilti nesusipratimų. Į konduktorių ir kontrolierių kreipiamasi mandagiai: „drauge kontrolieriau", „drauge konduktoriau“. Kilus nesusipratimui, nereikia nervintis ir ginčytis. Jei konduktorius ar kontrolierius elgiasi nemandagiai ir neteisingai, galima kreiptis i atitinkamą įstaigą.

Konduktorius ir kontrolierius turi teisę reikalauti, kad visi keleiviai laikytųsi važiavimo viešuoju transportu taisyklių. Tačiau konduktorius turi neužmiršti ir to, kad jo pareiga yra aptarnauti keleivius, todėl savo reikalavimus privalo sakyti ramiai ir mandagiai.

Automobilyje

Keleiviai nedaro vairuotojui pastabų, nemoko jo ir nereikalauja didinti greičio. Jei keleivis labai skuba, sėsdamasis į automobilį, apie tai pasako vairuotojui. Toliau jau viskuo rūpinasi pats vairuotojas. O sumažinti greitį vairuotoją galima paprašyti.

Vyras atidaro automobilio duris ir pirma įleidžia moterį ar už save vyresnį vyriškį. Kai važiuoja dvi moterys ir vienas vyras, moterys sėda ant užpakalinės sėdynės, o vyras šalia vairuotojo.

Geriausia vieta užleidžiama pagyvenusiam vyriškiui arba moteriai. Kai automobilį vairuoja savininkas, svečias sėdi šalia. Kai automobiliu važiuoja du svečiai, vienas sėdasi šalia šeimininko.

Pirmas iš automobilio išlipa vyras. Jis padeda moteriai ar pagyvenusiam vyriškiui ir palydi juos iki namų durų. Likti sėdėti automobilyje yra nemandagu.

778 žodžiai (Skaitysite 4 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.