Galvos apdangalas sveikinantis

Kadaise buvo laikoma nemandagumu išeiti iš namų be galvos apdangalo. Dabartinės taisyklės to nereikalauja. Vyriški galvos apdangalai tapo daug įvairesni — nešiojamos skrybėlės, beretės, kepurės ir t. t. Sveikinantis nekeliama nuo galvos beretė, ausinė kepurė, megzta kepuraitė ir kiti galvos apdangalai, kuriuos sunku užsidėti. Dėvėdamas tokį galvos apdangalą, vyras lengvai linkteli, be to, dar gali ranka paliesti kepurę, bet tai daroma tik tada, kai sveikinamasi su sau lygiu arba jaunesniu.

Skrybėlę ir kepurę su snapeliu (išskyrus uniforminę) reikia kilstelėti. Skrybėlė keliama, imant iš priekio už viršaus (ne už atbrailos), o kepurė — iš priekio už snapelio. Galvos apdangalas keliamas nuosaikiu judesiu.

Paprastai sutiktasis praeina iš kairės, tad skrybėlę kelia dešine ranka. Jei atsitiks taip, kad sutiktasis eis jums iš dešinės, tai skrybėlę turėsite kelti kaire ranka, kad neuždengtumėte nuo sveikinančiojo savo veido. Kai šalia jūsų iš dešinės eina moteris ar pagyvenęs, gerbiamas vyriškis, galvos apdangalas irgi keliamas kaire ranka, kad jie nebūtų trukdomi. Nešdami sunkų ryšulį, sveikinkitės laisvąja ranka. Kai užimtos abi rankos, suprantama, reikia tik nusilenkti.

Eidamas pro laidotuvių procesiją, vyras nusiima galvos apdangalą, susigretinęs su karstu ir velionio artimiausiais giminaičiais. Taip paskutinį kartą atsisveikinama su mirusiuoju ir pareiškiama užuojauta jo artimiesiems.

Sveikintis, nusikeliant galvos apdangalą,— gražus paprotys, tačiau vis dėlto kyla klausimas, ar reikia taip daryti ir tada, kai yra pavojus pakenkti savo sveikatai (blogas oras, prasta savijauta). Formaliai manoma, jog žmogus, vos šiek tiek tepakeliąs skrybėlę virš galvos, yra nemandagus. Tačiau mandagumą rodo ne skrybėlės pakėlimo aukštumas, o visas žmogaus elgesys ir jo veido išraiška sveikinantis. Galima mandagiai pasisveikinti, ir nenusiimant galvos apdangalo.

Suprantama, uždaroje patalpoje vyras galvos apdangalą nusiima. Skrybėlė laikoma rankoje apačia į save. Ir vis dėlto yra patalpų, kur vyrams leidžiama būti su galvos apdangalu. Tai įstaigų laiptai, koridoriai, parduotuvės, paštas, stotys ir t.t.

 

380 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.