Volungės ir putpelės mainai

Volungė mainė su putpele arkliais, ir volungė laimėjo. Iš džiaugsmo volungė šeria arkliui ir rėkia:

- Išt ci ci, išt ci ci!

O putpelė, norėdama atsimainyti, šaukia:

- Put, palauk! Put, palauk!

 

  10 - 17 balsai (-ų)
Komentarai

Tavo komentaras


MENIU