Juokingi žaidimai

Daug juokingų žaidimų vaikams ir jų draugams. juokingi žaidimai padės gerai praleisti gimtadienį ar kitą šventę.

Kuris ištraukia ilgesnį šiaudelį ar kitokiu būdu išrenkamas, tampa „vistų gaudytoju". Jam užriša akis ir išveda į vidurį. Kiti žaidėjai pradeda bėgioti aplinkui niūniuodami, delnais plodami, paliesdami gaudytoją rankomis, juokingai pravardžiuodami. Tačiau negalima jo pastumti. Kai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vaikų žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

Nemokantis šio žaidimo turi ieškoti švilpuko ir švilpiko. Visi žaidėjai sustoja ratu. Tas, kuris ieškos, valandėlei išeina į kitą kambarį, o paskui grįžta ir stojasi rato vidury. Tada vienas žaidėjas tarsi tam, kad ne taip greit anas švilpuką rastų, uždeda jam ant pečių skarą,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Juokingi žaidimai Vakarėlių žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

Vienas žaidėjas kokia nors juokinga poza atsistoja ant kėdės, suolo ir t.t. Kiti paeiliui prieina prie jo ir lenkia prieš jį galvą, triskart sakydami: „Ponas juokdary, gerbiu tave nei nesijuokdamas, nei neverkdamas". Šiuos žodžius reikia lėtai tarti. Tuo metu...

Lietuviški žaidimai Juokingi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Žaidėjai sėdasi ant žemės į eilę, vienas kitą apsikabindami. O vienas, apsižergęs lazdelę, apie juos joja sakydamas: „Joju, joju apie dvarą: dvaro šunes vampt, vampt, aš kepure plampt, plampt". Paskiau, apsistojęs prie pirmojo, sako: „Laba diena". „Laba",—...

Lietuviški žaidimai Juokingi žaidimai
Skaitysite 2 min.
MENIU