Padavimai apie pilis

Padavimai apie pilis. Padavimai apie pilaites.

Pasakoja seni žmonės, kad seniau, kai statydavo kokį namą ir norėdavo, kad jis ilgiau išsilaikytų nesugriuvęs, į to namo sieną įmūrydavo gyvą žmogų.

Kai statė Biržų pilį, tai į jos vieną kertę įmūrijo tik išėjusius iš bažnyčios jaunavedžius. Sako, matėsi jaunosios...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Didysis Lietuvos kunigaikštis sumanė pasistatydinti tokią tvirtapilę, kad jokie priešininkai negalėtų jos paimti. Sumanyta — padaryta: toks buvo kunigaikštis. Išsirinko labai gražius Panerių kalnus ir ant aukščiausiojo ėmė vežti didžiausias tašytas uolas ir degtas plytas. Vargo buvo...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 7 min.

Aš pamenu nuo vaikystės — sakydavo, kad čia Laumės mūras. Toks volas akmenų apmūrytas... Skylė buvo, ir, sako, toji skylė siekė net Trakus. Šnekėjo, kad tokį seną žmogų įleidę buvo. Vienam kambary jis rado šuniuką ir skrynią. Bet jis pasibaisėjo, sujudino tą virvę, kad...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Sako, kad toje vietoje stovėjo bažnyčia. Ji nugrimzdo skradžiai žemę. Dabar, sako, kartais girdi po žemėmis gaidžius giedant.

Norėjo kalną kasti nuo Kražantės upelio pusės, bet kiekvieną kartą po nakties vėl viskas užgriūdavo. Žmonės išsigando ir nustojo kasę. Taip pat...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Smilingiuose gyveno toks Venckus. Joninių dieną jis išėjo pasivaikščioti. Bevaikščiodamas pavargo, atsigulė ir užmigo. Staiga jį pažadino balsas:

— Kelkis ir eik ant kalno! Venckus pasižiūrėjo ir, nieko nematydamas, vėl užmigo. Tas pats balsas vėl jį pažadino. Venckus...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 1 min.

Kryžeiviai, norėdami iš Prūsų į Kuršą pereiti, vieną kartą išrinko nepaprastą sau kelią. Nuo Kretingos į Salantus, tuokart Skilandžiais vadinamus, nebuvo kasto kelio. Reikalui atsitikus, žmonės važiavo per girias ir balas, kurių kareiviai su sunkiais vežimais perbristi...

Padavimai Padavimai apie pilis
Skaitysite 3 min.
MENIU