Duobelės

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Aikštelės viduryje tiesia linija iškasama tiek duobelių, kiek yra žaidėjų. Duobelės turi būti viena nuo kitos per 4 colius.

Kiekvienas žaidėjas išsirenka po duobelę, ir visi sustoja už dviejų žingsnių nuo savųjų. Vedėjas ima sviedinį ir ridena jį iš vieno duobelių galo į kitą. Jei sviedinys neįriedėjo nei į vieną duobelę, tai vėl ridena, bet jau iš kito galo.

Kai pagaliau įriedės kurio nors duobelėn, visi žaidėjai metasi bėgti, išskyrus tą, kurio duobelėn įriedėjo. Tas čiumpa sviedinį ir sušunka: „Stokit!" Visi sustoja. Tada turįs sviedinį rūpinasi juo kurį nors kliudyti. Jei tas jam pasiseka, tai kliudytajam įskaito vieną akelę, jei ne —pats akelę gauna. Žaidžia paprastai iki 5 akelių. Akeles ženklina akmeniukais, kuriuos meta į duobelę. Tą, kuris pirmas prisirenka 5 akeles, baudžia. Baudžiamasis pro kojų tarpą sviedžia atgal sviedinį. Iš tos vietos, kur sviedinys nukrito, visi žaidėjai paeiliui muša baudžiamąjį sviediniu į nugarą. Paskui žaidimas prasideda iš pradžios.

191 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU