Judrieji žaidimai

Judrieji žaidimai vaikams ir jų tėveliams. Šie žaidimai neleis vaikams nuobodžiauti, jie galės padūkti ir gerai praleisti laiką. Judrūs žaidimai vaikams.

(žaidžia 4—30 asmenų)

Šis  žaidimas labai tinka trumpoms tarp lekcijų pertraukoms, žaidėjai sustoja vienas paskui kitą. Stovintis pačiame priekyje daro visokius gimnastikos judesius, kuriuos visa eilė privalo kartoti. Jis vaikščioja, bėga, šokinėja, sustoja, pakelia rankas aukštyn,...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Vakarėlių žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Žaidėjai, išskyrus du, sustoja ratu ir susiima už rankų. Iš likusiųjų vienas — „pelė" — stojasi į rato vidurį; o antras — „katė" — už rato. Katė rūpinasi įlįst rato vidun, bet žaidėjai jos neleidžia. Kai jai pasiseka ratan įšokt, tada žaidėjai...

Lietuviški žaidimai Gimtadienio žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Visi sustoja vienas už kito, uždėję rankas ant priekyje stovinčio pečių. Pirmasis - žalčio „galva", paskutinis – „uodega“. Žaltys rūpinasi sugriebt savo uodegą, tai yra pirmutinis stengiasi sugauti paskutinį, kuris laikydamasis eilės, nori nuo „galvos"...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai vestuvėms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8—20 asmenų)

Visi sustoja ratu. Vienas asmuo vaikščioja aplinkui ir suduoda kuriam nors rate stovinčiam į nugarą, sakydamas: „Sveikas gyvas!", ir bėga aplink ratą. Pakviestasis bėga priešingon pusėn. Susitikę paduoda kits kitam ranką, paklausia: ,,Kaip sekasi?" ir bėga...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

Vienas žaidėjas sėdasi vidury kambario, o kiti bėgioja aplink jį vis arčiau ir arčiau, kad sėdintysis galėtų juos ranka pasiekti, ir vis erzina jį sakydami: Žmogeli, žmogeli! Trauk mus į upelį!

Tas, kurį sėdintysis paliečia ranka, tampa žmogeliu ir sėdasi vidurin. Tada...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai Žaidimai krikštynoms
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 9—20 asmenų)

Kėdes arba suolus sustato į dvi eiles nugaromis vieną prie kitos, viena vieta mažiau, kiek yra žaidėjų. Visi sėdi, išskyrus vieną. Likusis eina aplinkui ir suduoda kuriam nors sėdinčiam per kelį sakydamas: „Puodą degu!" Paliestasis atsistoja, ir tada bėga...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 4—10 asmenų)

„Raguolis" gaudo kitus, šokinėdamas ant vienos kojos. Jei atsistoja ant abiejų kojų, tai tada jis turi sugaut du žaidėjus ir tik antras sugautasis tampa „raguoliu". „Raguolis" šokinėdamas pakeist vieną koją kita gali, kad tik abi kojos nebūtų vienkart ant...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 7—20 asmenų)

Visi susėda ratu, o vienas stoja į vidurį. Žaidėjai mėto vienas kitam skepetaitę, kurią viduryje stovintysis rūpinasi sugaut. Jei sugaus, tai į rato vidurį eis tas asmuo, kuris buvo pasiryžęs mestą skepetaitę sugauti, o jei niekas nemėgino, tai tas, kuris...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Vaikų žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 8 berniukai)

Šiam žaidimui reikia aštuonių berniukų — keturių didesnių ir keturių mažesnių. Mažesnieji susėda kryžmais ant žemės ir suduria padus. Keturi didesnieji sustoja tarp sėdžiančiųjų ir paduoda jiems rankas.

Tada vienu metu sėdžiantieji pasikelia, bet visi...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Žaidimai paaugliams
Skaitysite 1 min.

(Žaidžia 10—30 asmenų)

Visi užsiriša akis, išskyrus vieną, kuris rankoje laiko skambutį ir skambina juo, bėgdamas kaskart į kitą vietą. Kuris jį sugaus tas ima skambutį, o sugautajam užriša akis.

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai Linksmi žaidimai
Skaitysite 1 min.

(Tik berniukams)

Keli arba keliolika berniukų sustoja į eilę vienas už kito. Kiekvienas iš jų kairiąja ranka paima kairiąją prieky stovinčiojo koją, o dešinę ranką uždeda ant jo pečio, ir visi ima šokt ant vienos kojos. Žaisdami gali pakeist rankas ir kojas, bet tik visi vienu...

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.

Du žaidėjai suduria kojas ir užsideda kepures. Vienas iš jų ulba kaip tetirvinas, antras graibo apie jo pečius ir nori numesti kepurę. Nenusisekus pats turi ulbėti, o antrasis stengiasi jo kepurę nudaužti. Reikia saugotis per ausį neužgauti.

Lietuviški žaidimai Judrieji žaidimai
Skaitysite 1 min.
MENIU