Puodą degti

(Žaidžia 9—20 asmenų)

Kėdes arba suolus sustato į dvi eiles nugaromis vieną prie kitos, viena vieta mažiau, kiek yra žaidėjų. Visi sėdi, išskyrus vieną. Likusis eina aplinkui ir suduoda kuriam nors sėdinčiam per kelį sakydamas: „Puodą degu!" Paliestasis atsistoja, ir tada bėga abu, kiekvienas priešingon pusėn, iki tuščios vietos. Kuris greičiau atbėgs, tas atsisės; kuris pasivėlina, tas eina aplinkui. Žaidėjai gali kokią nors dainelę dainuoti.

Paliestasis gali ir nebėgti priešingon pusėn, bet vejasi „puodžių", rūpindamasis jį pagauti. Jei tas jam pasiseka padaryti pirma negu anas pribėgs prie tuščiosios vietos, tai jis sėdasi savo vieton, o „puodžius" vėl „dega puodą".

138 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU