Kiaulytė

(Žaidžia 5—15 asmenų)

Išrenkama lygi vieta, kurios viduryje iškasama duobelė gaivos didumo, kurią gurbu vadina. Maždaug per du žingsnius nuo jos iškasa tiek duobelių, kiek žaidėjų, tik viena mažiau. Kiekvienas žaidėjas pasiima muštuką ir laiko jį įbedęs duobelėn. Sviedinys — tai „kiaulytė", kurią vienas žaidėjas, piemeniu vadinamas, rūpinasi savo muštuku įridint į gurbą, o kiti visi kiaulytės ten neleidžia ir atmuša muštukais ją tolyn, bet rankom ar kojom kiaulytės liesti negalima. Kai kuris nors žaidėjas muša sviedinį, piemuo rūpinaisi įbest savo muštuką į tuščiąją duobelę. Jei tas jam pasiseka, tai kiaulytės varyti eina tas, kurio duobelę užėmė piemuo. Jei piemuo yra toks vikrus, kad jam pasiseka įridint sviedinį į gurbą, tai jis kurį nors žaidėją savo noru skiria piemeniu. Skiriamasis negali tos priedermės atsisakyti.

162 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU