Valakiškasis muštukas

(Žaidžia 6—40 asmenų)

Žaidimo vietą paženklina keturiomis vėliavomis arba pagaliais, įbestais jos kertėse, ir linija dalina į dvi dalis. Žaidėjai, išrinkę dvi „motinas" ir pasidalinę į dvi lygias dalis, stojasi abipus linijos, kiekviena partija savo pusėj. Žaidėjams vietas paskirsto motina. Kai abi partijos užims savąsias vietas, vienas pradedančiosios partijos žaidėjas, motinos paskirtas, meta didelį sviedinį į žemę ir tuo metu, kada jis atšoks nuo jos, rankos smūgiu siunčia jį į priešininkų lauką. Paskutiniai rūpinasi neleist sviediniui nukristi ant žemės ir rankos smūgiu stengiasi permest jį į priešų lauką, o tie taip pat muša sviedinį atgal tada, kai jis pirmąkart nuo žemės pašoksta, ir t.t., kol sviedinys kurios nors partijos lauke pašokės nuo žemės paeiliui du kartu. Toji partija gauna vieną baudos akelę. Po to motina vėl liepia kuriam nors žaidėjui siųsti sviedinį į priešų lauką. Pralaimi tie, kurie surenka 10 akelių. Sviedinį reikia mušti aukštyn: jei sviedinys į priešų lauką pažeme nulėktų, tada priešų partija turi teisę atgal jo nemušti, nes sviedinys rieda, o ne pašoksta. Reikia rūpintis, kad sviedinys visados iš aukšto kristų.

222 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU