Žioplys

(Žaidžia 6—20 asmenų)

Žaidėjai sustoja ratu toli vieni nuo kitų ir pradeda mėtyt sviedinį, sakydami vardą to, kuris turi gaudyti. Įvardytasis gaudo sviedinį ir sviedžia jį kitam, pirmiau jį įvardijęs.

Jei kuris nesugaus sviedinio, tai visi žaidėjai bėga tolyn. Nesugavęs sviedinio turi skubiai jį nuo žemės paimti, o tada sušunka: „Stokit!" Visi žaidėjai tuojau sustoja, o turįs sviedinį rūpinasi juo suduot kuriam nors. Tas, kurį sviediniu kliudė, gauna vieną akelę. Jei nekliudė niekam, tai pats gauna dvi akeles. Kuris surinks šešias akeles, toliau nebežaidžia ir laukia, kad nubaustų. Kai pusė žaidėjų išėjo, žaidimas baigiasi, ir išėjusius baudžia. Baudžiamieji paeiliui meta sviedinį kairiąja ranka per petį, rūpindamiesi numest kuo toliausiai. Kuris nors, dar neišėjęs iš žaidimo, pakelia sviedinį ir muša juo nuo tos vietos, kur sviedinys žemę palietė, baudžiamojo nugaron.

166 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU