Žuvų gaudymas

(Žaidžia 20—50 asmenų)

Žaidėjai pasirenka didoką keturkampę vietą, t. y. „kūdrą“ vienoj jos kertėj ant žemės nubrėžia lanką, „žvejų namą". Žaidėjai pasiskirsto į dvi lygias dalis. Buria, kuri dalis bus „žuvys", kuri „žvejai". Žuvys „plauko" (bėgioja) po kūdrą.

Žvejai sustoja į eilę ir, susiėmę tvirtai už rankų, sudaro „tinklą". Tada tai jie įpuola į kūdrą, rėkdami „Žvejai eina!", ir rūpinasi sugaut į tinklą pakliuvusias žuvis. Tai daro taip: abu žvejai, stovintys tinklo galuose, susigriebia už rankų taip, kad pasidarytų ratas, kurio viduryje yra sugautosios žuvys. Suprantama, kad žuvys turi rūpintis į tinklą nepakliūti. Žvejai, sutraukę tinklą, rėkia: „Sugauta!" Sugautas žuvis veda į žvejų butą, ir žaidimas tęsiasi toliau.

Žaidžiant negalima gaudyti žuvų rankomis, o žuvims negalima išbėgti iš kūdros. Išbėgusios laikomos sugautos. Jei tinklas nutrūksta, tai jį reikia pirmiau „pataisyti", o tik tada gaudyti.

Kai žvejai sugaus visas žuvis, žaidėjai tada mainosi: žuvys tampa žvejais, o žvejai — žuvimis.

189 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU