Amalviškių ežeras

Kartą velniai norėjo per tą ežerą padaryti tiltą, nes rengė vestuvę ir norėjo per tą tiltą važiuoti. Kelias naktis jie tempė nešė akmenis iš visų laukų ir skandino į ežerą. Vienam velniui benešant akmenį, užgiedojo gaidys. Jis metė akmenį ant žemės ir pats puolė ant jo. Ir dabar dar yra tas akmuo, o ant akmens — velnio paveikslas.

Kiti du velniai — senis ir jauniklis — nešė nuo Trakų kalno po maišelį smėlio. Kai jiedu buvo pelkių viduryje, sugiedojo gaidys. Velniai metė maišus žemėn. Maišai plyšo, smėlis išbyrėjo. Ir dabar pelkėse prie Amalviškių ežero yra du smėlio maišeliai: vienas didesnis, antras mažesnis.

135 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU