Atpažintas vyras

Buvo diedas ir boba. Anie turėjo vieną berniokėlį. Kartą mama minkė duoną, o berniokėlis bėginėjo po pirkią su botagėliu. Tėvas sako:

—    Drikstelk mamai per nugarą!

Mama sako:

—   O kad tu skradžiai žemę nueitum!

Tėvas sako:

—      Eik paklausk mamą, kada nueit skradžiai žemę.

Mama sako:

—    Per vestuves.

Anas užaugo, jau veda. Važiuoja su merga iš jungtuvių — stovi smuklė tuščia. Anas užėjo į tą smuklę ir nuėjo skradžiai žemę.

Na, ir teko nakvoti elgetai toje smuklėje. Anas atsigulė ant krosnies. Atjojo koks bernas, arklį stonioj pasistatė, atėjo, ugnį užsidegė, knygas ant stalo pasidėjo ir skaito:

—      Už tėvo liepimą, už mamos prakeikimą skradžiai žemę nuėjau.

Elgeta bevaikštinėdamas pataikė užeiti į tą pirkią. Anas pradėjo pasakoti. Tada mama ir pati nuėjo tenai, atsigulė ant krosnies. Atjojo bernas, arklį stonioj pasistatė, atėjo, ugnį užsidegė, knygas ant stalo pasidėjo ir vis skaito:

—      Už tėvo liepimą, už mamos prakeikimą skradžiai žemę nuėjau.

Tada mama su marčia nuo krosnies, už jo kaklo ir sako:

—      Dabar jau niekur neleisim!

Anas sako:

—      Man negalima.

Kai gaidys užgiedojo, tai anas tada užsėdo ant arklio. Anas arklio uodegą perskyrė: vieną pusę mamai, kitą — marčiai ir sako:

—      Kur aš josiu, tai ir jūs eikit paskui mane.

Anas jau joja, joja, o mamai kuo toliau, vis karščiau. Mama sako:

—      Aš jau toliau neisiu,— ir sugrįžo.

O marčiai anas sako:

—      Kai aš nujosiu, tai pavirsiu karveliu. Tada tu nueisi į vieną kambarėlį, tai tenai rasi velnią su trim galvom, tai anas tave klaus, ko tu čia atėjai. Tai tu sakyk: „Ieškau karvelėlio." Tada papils grūdų. Tai aš kur ne kur dziobtelsiu grūdelį, vis daugiau dairysiuos. Tai anas sakys: „Kad pažįsti, tai imkis, o kad nepažįsti, tai tau galvą šalin." Tai tu tada išbėk. Tada įeisi į kitą kambarėlį, tai tenai rasi velnią su penkiom galvom. Tai anas tavęs klaus: „Ko tu čia, boba, ieškai?" Sakyk: „Ieškau savo karvelėlio." Tai anas sakys: „Kad pažįsti, tai imkis, o kad nepažįsti, tai tau galvą šalin." Tada tu išbėk. Tada įeisi į trečią kambarėlį, tai tu tenai rasi velnią su aštuoniom galvom. Tai anas tavęs klaus: „Ko tu čia, boba, ieškai?" O tu sakyk: „Karvelėlio." — „Kad pažįsti, tai imkis, o kad nepažįsti, tai tau galvą šalin." Tai tu tada greičiausiai į prijuostę ir per duris. Tai aš pavirsiu žmogumi.

insert

Įėjo į vieną kambarėlį, rado velnią su trim galvom. Velnias klausia:

—     Ko tu čia, boba, ieškai?

—     Čia yra mano karvelėlis.

—      Kad pažįsti, tai imkis. O kad nepažįsti, tai tau galvą šalin.

Ana pažiūrėjo — nėra karvelėlio. Iš tenai greitai išbėgo. Įeina į kitą kambarėlį, tenai randa velnią su penkiom galvom. Velnias klausia:

—     Ko tu čia, boba, ieškai?

—     Čia yra mano karvelėlis.

—      Kad pažįsti, tai imkis, o kad nepažįsti, tai tau galvą šalin.

Ana iš ten išbėgo. Įeina į trečią kambarėlį, tenai randa velnią su aštuoniom galvom.

—      Ko tu čia, boba, ieškai? —- Čia yra mano karvelėlis.

—      Kad pažįsti, tai imkis, o kad nepažįsti, tai tau galvą šalin.

Tada ana greitai karvelėlį į sterblę ir per duris. Tada anas pavirto žmogumi. Tada abudu ir atsivedė namo.

737 žodžiai (Skaitysite 4 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU