Fleita grojantis Krišna

Ustadas Bismilahas Khanas, šahnajumi grojantis muzikantas, asmeniškai susidūrė su Krišna, nors ir buvo musulmonas. Legendinis Ustadas nepaprastai gerbė Krišną ir tai galėjo paskatinti maloningąjį Viešpatį pasirodyti jam Savo asmeniniu pavidalu.

Sykį Ustadas keliavo traukiniu iš Džamšedpuro į Varanasį. Tai buvo anglimis varomas keleivinis traukinys ir Ustadas sėdėjo trečios klasės kupė. Tarpinėje kaimo geležinkelio stotelėje į tą patį vagoną įlipo mažas berniukas - piemenėlis. Tamsiaodis, laibas vaikas rankose laikė fleitą. Po kiek laiko jis ėmė ją pūsti. Nepakartojamas muzikos grožis sukrėtė maestro Ustadą. Jis nežinojo tos ragos (muzikinio motyvo), kurią atliko berniukas. Ustadas bemat suvokė, kad berniukas bus ne kas kitas kaip Šri Krišna, Pats Aukščiausiasis Dievas. Nektaras, tekantis iš Krišnos fleitos, pripildė Ustado širdį ekstazės ir džiaugsmo ašaros ėmė tekėti jam iš akių.

Po nuostabaus pasirodymo Ustadas pasikvietė berniuką arčiau, įteikė jam monetą ir paprašė vėl sugroti tą pačią melodiją, o Krišna neatsisakė. Tai kartojosi, kol Bismilaho Khano piniginė ištuštėjo. Jaunasis Krišna išlipo kitoje geležinkelio stotelėje ir dingo.

Iš tikrųjų Ustadas keliavo dalyvauti koncerte Kumbha meloje (religiniame induistų susibūrime, kur susirenka milijonai atsidavusiųjų). Tame koncerte Ustadas sugrojo naująją ragą, kurią tą dieną išmoko iš Krišnos. Ši melodinga raga sužavėjo klausytojus ir jie prašė Ustado kartoti ją daugybę kartų. Koncerte dalyvavę muzikos žinovai negalėjo suprasti, kokia tai raga, todėl paklausė Bismilaho Khano apie ją. Ustadas atsakė, kad ji vadinasi „Kanharira“.

Kitą dieną laikraščiai mirgėjo antraštėmis, skelbiančiomis, kad Ustadas Bismilahas Khanas sukūrė naują, itin melodingą ragą. Tai perskaitęs, Hariprasadas Čaurasja, legendinis fleitininkas, ėmė klausinėti Bismilahą Khaną apie šią ragą. Ustadas atskleidė tiesą ir padainavo „Kanharirą“, o Hariprasadas Čaurasja, iškiliausias pasaulio fleitininkas, apsipylė džiaugsmo ašaromis.

„Kanharira“ yra dieviškas indų muzikos brangakmenis, nes jis kilo iš lotosinių Šri Krišnos - Dievų Dievo - lūpų!

Kartą Viešpats Krišna paklausė savo atsidavusiųjų, kuo jie norėtų tapti Jo rankose. Vieni pasakė, kad lotosu, kiti - kad kriaukle, treti - kad čakra, bet niekas nepaminėjo fleitos. Krišna patarė jiems tapti Jo fleita. Jis paaiškino, kad žmogus, kaip ir fleita, turi aštuonias svarbiausias vietas: penkis jutimo organus, protą, intelektą ir ego. „Jei išsivaduosite iš savo ego ir tapsite tarsi tuščiavidurė fleita, tada ateisiu, paimsiu jus, įkvėpsiu pro jūsų širdies tuštumą ir amžino džiaugsmo pavidalu išplauks žavi melodija. Bet jeigu neatsikratysite polinkio jausti antipatiją, neapkęsti, pavydėti, Aš atitolsiu nuo jūsų, nes jūsų širdyse negalėsiu įkurdinti Savo ketinimų.“

insert
žodžiai (Skaitysite 2 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU